Hangi mühendisler, 2 yılda 1 aşama alır?

Orman mühendisleri birlikte 657’üstelik vadi kayran 2 yıla benzeri kademeden yararlanır mı?

Memurlar.net yerine, Orman Mühendisleri özelinde, iki yıla ayrımsız etap durumunu açıklıyoruz.

İki yıla 1 evre uygulaması 657 sayılı Kanunun 64. maddesinin 3. fıkrasında şu şekilde düz almaktadır:

“72 nci husus göre belirli tıpkısı müddet görev fayrap etmek için, mecburi olarak daima görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen harıldamak yoluyla geçirilen gelişigüzel iki yıl amacıyla ayrımsız derece ilerlemesi elan verilir. Almanak izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.”

Bu maddeye bakarak 2 yıla bire bir derece şu halde uygulanmaktadır:

1- Maddenin atıfta bulunduğu 72. konu, “mecburi yer değiştirme” yoluyla atanmaya bağımlı hususları düzenlemektedir. Mukannen sürelerle sınırlı illerde görev fayrap etmek zorunda olan memurin “zorunlu saha değiştirmeye bağımlı” memurlardır.

2- Meydan değiştirmeye bağımlı personelin iki yıla tıpkı kademeden yararlanabilmesi üzere kalkınmada bir numara derecede rüçhan yörelere atanmış olması gerekmektedir.

3- İki yılın hesabında vakit kaybetmeden fiilen harıldamak suretiyle geçirilen süreler dikkate alınmaktadır.

Yukarıdaki hükümler bağlamında, Orman Mühendisleri üzere şunları söyleyebiliriz:

– Orman Genel Müdürlüğünde zorunlu düzlük değiştirmeye bağımlı personel, 13/10/2013 tarihli Orman Umumi Müdürlüğü Personelinin Tayin ve Göçüşme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.

– Bu yönetmeliğin 6. maddesinde zorunlu saha değiştirmeye bağımlı olan personel, şu şekilde gösterilmiştir: Orman Genel Müdürlüğü tarz ve dışarlık teşkilatında düzlük kayran Orman İşletme Müdürleri, Orman Fidanlık Müdürleri, Yetişek Merkezi Müdürleri, Enstitüsü Müdürleri, Yedek Kıvılcım Antrepo Müdürleri, Başmuallim Yardımcıları, Orman İşletme, Orman Dikmelik, Ağaçlandırma ve Toprak Esirgeme, Depo, Kadastro Mülkiyet ve Ağaç Parkı Şefliği görevini örümcek personel, Başmühendis ve mühendisler

– Orman mühendisleri, 6. maddeye bakarak mecburi meydan değiştirmeye bağımlı personel olduğundan, bunlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde çalışarak 2 sene çalışanlara, 2 yılın sonunda benzeri adım verilmesi gerecektir.

Memurlar.net basamak: Bu alfabe, OGM’deki Orman Mühendisleri özelinde yazılmıştır. özge kurumlardaki mühendisler, yukarıdaki açıklamayı okuyarak özlük durumlarını değerlendirebilir.

Share: