Hangi memurlara ruba yardımı verilir?

Üst yardımı ün bazında ve dershane bazında atılmak amacıyla iki şekilde verilmektedir.

Hangi memurlara Giyecek yardımı verileceği, 1991 yılında yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenmiştir. Tıklayın.

Yönetmeliğin ekinde düzlük düz tabloya bakarak, Üst Yardımı şan bazında ve sınıf bazında kalkmak üzere iki şekilde verilmektedir. verilen beher giyeceğin kullanma süresi ile neler verileceği yönetmelikte tek yegâne gösterilmiştir.

Kurumlar, yönetmelik ekindeki tabloyu asıl alarak tıpkı tevzi listesi düzenler ve harcama yetkilisi bu listeyi onayladıktan sonraları üst baş verilir. Giyecekler personele verilirken ayrımsız mazbata ile verilir.

Dal yönetim, toprak müdürü, il müdürü, ofis müdürü ve başmuallim unvanlı gayrı görevlilerle bunların yardımcılarına kariyerleri (ustalık, sağlık vb.) dikkate içerlemek kanalıyla on paralık tıpkı şekilde giyecek yardımı yapılmaz.

Aşağıda şöhret bazında ve derslik bazında giysi yardımı verilen memurlara kayran verilmiştir.

UNVANA BAKARAK YARDIM VERİLENLER

1 Ambar Memuru (Açıkta müteharrik)
2 Ambar Memuru (Soğuk hava deposu, buzhane, buz fb., kombina vb.)
3 Ayniyat memuru (Açıkta müteharrik)
4 Rasat Arama Memuru-Rasıt
5 Çoban
6 İcra Memuru
7 Ambar Memuru (Kapalı yerde etkin), Ayniyat Memuru (Kapalı yerde etkin), Daktilo, Bilgisayar İşletmeni, Bili Hazırlama ve Taharri İşletmeni, Tanıtma Memuru, Bibliyotekçi, Arşivci, Evrak Memuru, Santralci Memuru, Becerikli Öğretici, Şalter Memuru, Zabıtname Katibi (Duruşma), Yapımcı, Çözümleyici, Yapımcı Yardımcısı,
8 Matbaacı, Ciltci
9 Abla
10 Ebe
11 Bacı, Oyun Ebesi (Gezici)
12 Afiyet Memuru (Seyyah)
13 Baytar-Efsanevi Esenlik Memuru, Baytar Keyif Teknisyeni (Laboratuvarda müteharrik)
14 Baytar-Efsanevi Keyif Memuru Baytar Sağlık Teknisyeni (Hayvanlarla doğrudan birlik eden)
15 Eksper Hekim, Tabip (FiilenKumaştan Tabiplik Yapanlar ile Akademik Unvanlılar), Eczacı, Sağlık Memuru
16 Müftü, Müftü Yardımcısı, Öğütçü, Mortocu- Hatip, Ezancı-Kayyım
17 Avukat, Bilgili,Müddeiumumi, Ülfet Müşaviri (Avukatlık ruhsatına cemaat)
18 Bekçi (Üniformalı)
19 Resmi Üst Haiz Personel (İtfaiye, Zabıta, Takım, Orkestra Personeli ile İnfaz ve Siper Memuru, Orman Sıyanet Memuru, Dulda Memuru, Kolcu, Gemi Adamı, Koruma ve Asayiş Görevlisi, Gümrük Sahasında Vazifeli
Gümrük Memurları v.b.)
20 İnfaz ve Koruma Memuru

HİZMET SINIFINA BAKARAK YARDIM VERİLENLER

TEKNİK HİZMETLER SINIFI

1 Işlik, Üretimevi, Uz Iletişim Tesisinde Fiilen Çalışanlar
2 Açıkta Çalışanlar (Yer, Şantiye, Eroin İşletmesi ve Radyoling İstasyonlarında Çalışanlar)
3 Laboratuvarda Fiilen Çalışanlar

SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI

1 Ameliyathanede Görevli Afiyet Personeli
2 Bu Bakım Sınıfında Mevcut Sair Personel İş Önlüğü
3 112 Evgin Esenlik Hizmetleri Personeli (İlk ve Müstacel Yardım Esenlik Hizmetleri Idarehane Müdürlüğü, İlk ve Evgin Yardım Komuta Taharri Merkezi ve İlk ve Ivedili Yardım İstasyonlarında kadrolu olarak çalışarak etkin Hekim, Tıbbi Teknolog, Keyif Memuru, Tekniker, Hemşire ve Çoban)

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI

1 Resmi Giyit Taşıyanlar
2 Sivil Namına Fariza Yapanlar

KAPAT X

MİLLİ İSTİHBARAT HİZMETLERİ SINIFI

Bu Bakım Sınıfında Etkin Personel verilir.

YARDIMCI HİZMETLER SINIFI

1 Güvenlik Genel Müdürlüğü Kadrolarında Çalışan Çarşı ve Mahalle Bekçileri
2 Bu Hizmet Sınıfında Etkin Başka Personel

Share: