Hangi halde sözleşmesini nakız fail 4/B’li 1 yıl bekleme süresine takılmaz?

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişgaraz esaslarda düzlük kayran hüküm gereğtafsilatlı, 3 durumda, sözleşmesini tağyir eden 4/B’li 3 yıl çalışmış olma şartına takılmaz

SORU: İyi çalışamalar
Eşnişane 2 yaşından küçük çocuğun bakımını gerekçe göstererek sözleşmeli 657/4-b adına çalıştığı kurumdan sözleşmesini fek edecek bu durumda kullanılmamış bire bir sözleşmeli kadroya geçebilmesi içmağara 1 yıl bekleme süresi işler mi?
Şimdiden teşekkürler mahdut gelsin…

KARŞILIK:Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Ä°lişgaraz Esaslarda kayran kayran hükümlere göre, sözleşmesini fesih fail 4/B’li aynı yıl boyunca baştan 4/B’li olarak çalışmamaktadır.

Fakat, esasların Katma 1. maddesine göre, 1 yıl bekleme şartına tabi olmaksızın sözleşmesini fesih edebilecek olan 4/B’liler şu şekildedir:

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b) Katma 4 üncü madde çerçevesinde şan değişikliği yapanlardan,

c) Eş yahut sağlık durumu nedeniyle meydan değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı bakım birimi bulunmaması, ünite bulunmakla bu arada o birimde aynı şan ve niteliği taşıyan boş vaziyet bulunmaması veya sunma az bire bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı adına, Munzam 3 üncü maddenin (b) yahut (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan,

tek taraflı feshedenler, aynı yıllık süre şartına bağımlı tutulmadan baştan istihdam edilebilmektedir.

DEĞERLENDİRME

Yukarıdahi sayıulan maddeler arasında “küçük yaştaki çocuklara” dair özel benzeri düzenleme saha almamaktadır. Bu nedenle eşinizin, 2 yaşından küçük çocuğa bakmak içmağara sözleşmesini tahrip etmesi halinde, 1 yıl boyunca hiçayrımsız amme kurumunda 4/B statüsünde sözleşmeli yerine istihdam edilemez.

Share: