Hak Bakanlığı’nın 11 bin 484 nefis ilanı yayımladı

Doğruluk Bakanlığı, Vekillik tarz ve dışarılık teşkilatı ile ukubet infaz kurumlarına nazik çoğunluğu yürütme katibi, uygulama siper memuru, zabıt katibi ve mübaşirlerden oluşan 11 bin 484 nefis ilanı yayımladı

23 Şubat 2021 günlü Resmi Gazetede Doğruluk Bakanlığı, Ukubet ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, İcra Dairesi Başkanlığının personel ahzetmek ilanları yayımlandı.Yayımlanan ilanlara göre, 814’ü yürütme katibi, 4918’i infaz himaye memuru, 3.605’i mazbata katibi, 700’ü mübaşir ve sair unvanlardan başlamak için 11 bin 484 personel alınacak.

İŞTE DETAYLAR

814 sözleşmeli icra katibi alınacak.
2020 yılının Sülale ayının bir numara günü itibariyla 35 yaşını doldurmamış tevessül etmek gerekmektedir. 2020 KPSS P3, P93 ve P94 puan çeşidinden beş altı 70 ve üst benek almış kalkışmak gerekir.
Başvurular 23 Şubat ila 12 Mart 2021 tarihleri beyninde turkiye.gov.tr adresinden alınacak

İlan metni amacıyla tıklayın.

CTE Umumi Müdürlüğü 5 bin 358 personel takanak
CTE Umumi Müdürlüğü, ceza infaz kurumlarında çalıştırmak için 4 bin 918 uygulama himaye memuru, 19 kısım personeli (çoban), 33 bindi personeli (aşevi), 4 bindi personeli (kaloriferci) algı.
2020 yılının Ev ayının birinci günü itibariyla 35 yaşını doldurmamış doğmak gerekmektedir.
İnfaz dulda memurluğu amacıyla bildirme birkaç lise mezunu girmek, erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den güdük boylu olmamak gerekmektedir.
Başvurular 23 Gücük Ay ila 12 Mart 2021 tarihleri beyninde turkiye.gov.tr adresinden alınacak

İlan metni için tıklayın.

Hak Bakanlığı 5 bin 75 personel takanak
Doğruluk Bakanlığı Personel Umumi Müdürlüğü, 3 bin 605 sözleşmeli tutanak katibi, 700 sözleşmeli mübaşir, 625 sözleşmeli siper asayiş görevlisi, 110 sözleşmeli güdücü, 25 sözleşmeli lokanta ve 10 kontratlı meni dili tercümanı alacak.
Zabıtname katibi, davetçi, güdücü, aşevi ve meni dili unvanları amacıyla 35 yaşını bitirmemiş gelmek şartı aranmaktadır.
Koruma ve düzenlilik görevlisi alımı amacıyla ise 30 yaşını bitirmemiş gelmek şartı aranacaktır.
Başvurular 23 Gücük Ay ila 12 Mart 2021 tarihleri arasında turkiye.gov.tr adresinden alınacak

İlan metni üzere tıklayınız.

Doğruluk Bakanlığı 237 kontratlı personel matlup
Adalet Bakanlığı eşkâl atamalı dışarılık teşkilatı amacıyla dulda asayiş görevlisi, güdücü, aşçı, sayımlamacı, mühendis, teknik adam, ve teknisyen algı

İlan metni üzere tıklayınız.

Share: