Hacettepe Üniversitesi e-Devlet’ten alınan vesaik için tashih yaptı

Hacettepe Üniversitesi memurlar.net’te düz düz selen üzerine aynı düzelti yayımladı

Memurlar.net’te 13 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan haberde, Hacettepe Üniversitesi’nin tedris elemanı kadrolarına başvurularda e-devletten alınan karekodlu belgeleri akseptans etmeyeceğini, konfirmasyon edilecek belgelerin aslı yahut onaylı sureti olmasını istediğine kayran verilmişti.

Üniversite yönetimi web sitesinden bir düzeltme açıklaması yayımladı. Yapılan açıklamada, E-kerem üzerinden realizasyon edilen bazı belgelerin Karekodlarının doğruluğunun kontrolü sırasında; karekod okunamama, kesim süresi olan belgenin süresinin dolması sorunlarıyla karşılaşıldığı, bu nedenle bu yönde aynı düzenleme yapıldığı ancak şuana büyüklüğünde bu yönde bire bir sorunla karşılaşılmadığı belirtildi.

Darülfünun yönetimi açıklamasında “Adayların kısıtlanmış olan başvuru süresinde etki yaşamamaları amacıyla Fakülte web sitesinde yayınlanan duyuruda yapılan hata “karekodu olmayan veya okunamayan E-heybet çıktısı olan belgeler akseptans edilmeyecektir” şeklinde düzeltilmiştir.” dedi.

AÇIKLAMANIN TAMAM METNİ ŞU ŞEKİLDEDİR:

Üniversitemiz Öncelikli Kayran Asistan Hava İlanında Başvurma Sırasında İstenen Belgelere İlişkin DÜZELTI METNİ

Üniversitemiz Rüçhan Alan Asistan çalım ilanında müracaat sırasında maksut vesaik ortada düz düzlük belgelerden;

Lisans/Lisansüstü diploma fotokopileri Resmi transkript (Lisans eğitimi ile ilgilendiren) Lisansüstü eğitim bilimi gördüğüne dair vesika

musaddak kendisine rica edilmiştir ve heybetli notlar kısmında “Musaddak maksut belgelerin, Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir” şeklinde izah yapılmıştır.

Bu belgelerden bazıları e-ihtişam üzerinden de temin edilebilmektedir. E-ihtişam üzerinden gerçekleştirme edilen kâh belgelerin Karekodlarının doğruluğunun kontrolü sırasında; karekod okunamama, boy bos süresi olan belgenin süresinin dolması sorunlarıyla karşılaşılmaktadır. Bu nedenle Fakültemizin konuyla ait duyurusunda karekodu sıfır yahut okunamayan E-Kerem belgelerinin kabul edilmeyeceği vurgulanmak istenmiştir. Ancak 05.11.2021 tarihli duyuruda “05.11.2021 tarihinde Fakültemizin mütenevvi Anabilim Dalları amacıyla yayınlanan asistan ekip ilanında istenen musaddak vesaik, Resmi Kurumlarca aslı gibidir mamul olmalıdır. Aslı gibidir olmayan, fotokopi olan veya E-Cesamet çıktısı olan vesaik ile yapılan başvurular uygulanan sayılmayacaktır. Sakim yahut onaysız doküman dolayısıyla yaşanılacak sorunlardan Fakültemiz mesul değildir.” Şeklindeki ifadede “E-Celal çıktısı olan” ibaresinden ilk yazılması gereken “karekodu olmayan veya okunamayan” sözcükleri sehven kem yazılmıştır. Sahi şuana kadar yapılan başvurularda karekodu okunan E-Şevket belgeleri birlikte kabul edilmiş olup kimse mağdur edilmemiştir.

Adayların kısıtlanmış olan müracaat süresinde gravite yaşamamaları amacıyla Fakülte web sitesinde yayınlanan duyuruda yapılan hata “karekodu sıfır yahut okunamayan E-mehabet çıktısı olan vesaik akseptans edilmeyecektir” şeklinde düzeltilmiştir.

Kamuoyuna nazikâne duyurulur.

Share: