Güvenlik sıkı düzen yönetmeliğinde neler değişti?

Güven Umumi Müdürlüğü, teşkilatI personeline yönelik disiplin tüzüğünü değiştirdi.

Güvenlik Teşkilatı Disiplin Tüzüğü, 8 Orak Ayı 2015 tarihi itibariyle değiştirildi. Yapılan değişikliğe göre, borçlarını ödememeyi ünsiyet haline getiren ve bu nedenden belde 5 defa ukubet kayran prsonel meslekten atılacak.

MESAİ ARKADAŞINI DÖVMEYE TEŞEBBÜSE 4 AY EVRE DURDURMA CEZASI

Henüz esbak düzenlemede, “10Astlarına, benzeri rütbedeki arkadaşlarına kortej, alfabe ya de eylemle hakaret etmek ya da darp girişiminde olmak” fiili üzere 4 ay kesiksiz tevkif cezası öngörülmüştü.

Bu fıkraya “ve gayrı say arkadaşlarına” ibaresi eklenmiştir. Buna bakarak, ayrıksı emek arkadaşlarına küçümseme, alfabe ya bile eylemle taşlama fail veya dövenlere dahi 4 kamer mütemadi evre durdurma inikat cezası verilecek.

“Astlarını, bire bir rütbedeki arkadaşlarını tanzir etmek.” fiili için 12 kamer süreyle adim tevkif cezası veriliyordu. Bu egemenlik kaldırıldı

EMNİYETE GETİRİLENLERİ DÖVMEYE UKUBET BULUNMAYAN

1- “İş sahiplerini evet de seçme nedenle Inanma binalarına mevrut evet birlikte getirilenleri tanzir etmek,” fiiline 12 kamer süreyle rütbe tevkif cezası veriliyordu. Bu ukubet kaldırıldı. Fakat Emniyete getirilenlere itibar elem kortej söylemeye “3 periyot aylıktan kesme cezası”, hakaret etmeye “4 ay süreyle durdurma cezası”, eziyet yapmaya “meslekten tarh cezası” verilmeye devam edilecek.

2- “Astlarını, bir rütbedeki arkadaşlarını” darp 12 kamer süreyle mertebe ilerlemesinin durdurulması cezası veriliyordu. Bu fiile sunulan ukubet kaldırılmıştır.

3- Kumandan ve üstlerini vurma fiiline meslekten emisyon cezası veriliyordu. Bu ceza kaldırılmıştır. Fakat, Kumandan veya üstlerini zılgıt etme fiilne meslekten çıkarma cezası verilmesi hükmü korunmuştur.

4- “Hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, irtikap, vergi, zimmet, bakraç, ırza geçme, ırza tasaddi, düzmecilik, kalpazanlık, kasden adam kanlı, veya bu suçları işlemeye bakmak, emniyeti,” fiiline meslekten çıkarma cezası veriliyordu. Bu fıkraya “vezneci yahut cesaret kartlarının kötüye kullanılması,” ibaresi eklenmiştir.

Buna göre, banka yahut kredi kartlarının kötüye kullanılması” meslekten tart nedeni olacak.

BU FİİLERİ İŞLEMEK MESLEKTEN ÇIKARMA NEDENİ

BORÇLARINI ÖDEMEMEYİ ALIŞKANLIK HALİNE GETİREN ATILACAK

Borçlarını ödememeyi ünsiyet haline getirmeye 10 ay süreyle kademe tevkif cezası veriliyordu. Yapılan düzenlemeyle 5 yıl süresince bu cezadan 5 yol alan meslekten atılacak.

KAPAT X

İşte o yıpranmamış düzenlemeye dayalı buyruk: 43-Borçlanıp ödememeyi yordam haline anlatmak fiilinden kıran, ilkokul yıl içerisinde beşinci kez cezalandırılmış olmak.

DİĞER ATILMA NEDENLERİ

44- 5271 basit Ceza Muhakemesi Kanunu mucibince iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınmasında hukuka marjinal namına; kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal almak, eşhas arasındaki tanıtma içeriklerini belirtmek, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları taraflardan rastgele birinin rızası olmaksızın göstermek, eşhas arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi yoluyla elde edilen verileri izah etmek, kişilerin hususi hayatının gizliliğini ihlal etmek, kişilerin özel hayatına ait görüntü veya sesleri izhar etmek, şahsi verileri kaydetmek, şahsi verileri ayrımsız başkasına isnat etmek, ulaştırmak yahut ele etmek, kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri hep içre namevcut etmekle görevli olduğu halde bu görevini mahsustan namına namına getirmemek, gerçeğin meydana çıkmasını çalmak üzere cürüm delillerini kısaltmak, silmek, gizlemek, değişmek yahut kirletmek, sevgili fiilleri egemenlik vererek yaptırmak,

45- Işyar olmadığı halde elektronik ortamda yahut elektronik beyin loğlarında zatî verilerle ilişik sorgulama fayrap etmek, bu şekilde elde edilen bilgileri tutmak yahut yayım aracılığıyla duyurmak, log kayıtlarını mübadele etmek yahut silmek.

46- Görevi gereği öğrendiği yahut edindiği şahsi bilgelik veya belgeleri salahiyetsiz kişilerle tesahup etmek veya basın ürün kuruluşlarına atfetmek ya üstelik sanal ortamda yayınlamak.

47- Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Nazik Budun Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, Devletin egemenlik organlarını, Devletin askeri yahut güvenlik teşkilatını açık tezyif etmek.”

SİLAHLA YARALAMADA KASIT VAR İSE 24 KAMER UZUN SÜRELİ DURDURMA CEZASI VERİLİR

Açık hazırdaki paragraf:

Silahıyla dalga, tedbirsizlik veya boşlama sonucu yaralamaya sebebiyet veren, kendisini yaralayan ya da bu fiillerin ağyar tarafından işlenmesine hastalık olan memura 10 kamer gücük sürekli tevkif cezası, silahıyla dikkatsizlik, tedbirsizlik yahut ihmal sonucu ölüme sebebiyet veren ya üstelik bu fiilin ağyar aracılığıyla işlenmesine illet olan memura ise 24 kamer etrafli sürekli durdurma cezası verilir. Fakat fiilin işleniş şekli, durumunun ağırlığı evet da zararın derecesine göre; 10 kamer gücük kesiksiz tevkif cezasını gerektiren halde 24 kamer etrafli süreli durdurma cezası, 24 kamer uzun mütemadi tevkif cezasını mucip halde ise meslekten emisyon cezası üstelik verilebilir.

Yeni kanun maddesi:

Silahıyla yaralama suçunun kasıtla işlenmesi halinde 24 kamer tafsilatli mütemadi tevkif cezası verilir. Ancak, fiilin işleniş şekli, durumunun ağırlığı ya da zararın derecesi ile suçun konusunun önem ve değerine göre meslekten tarh cezası bile verilebilir.

DEMİRBAŞ SİLAH YERİNE KİŞİSEL SİLAHIYLA GÖREVE ÇIKANA VERİLEN UKUBET KALDIRILDI

“Demirbaş silahı hesabına, kişisel silahıyla göreve çıkmak.” fiiline kınama cezası veriliyordu. Bu ukubet kaldırılmıştır.

Share: