Güvenlik, 2021 yılında 11 bin 837 saha komiseri yardımcısı ve polis güçleri memuru takanak

Itimat Umumi Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığınca sunulan nasıp izni dağılımına göre 2021 yılında 11 bin 837 saha komiseri yardımcısı ve polis memuru takanak

2021 yılı Şubat ayında amme çekicilik kuruluşlarının atama izinleri içmağara ilk değişmeyen alınmıştı. 17 Mayıs 2021 tarihinde ekleyerek benzeri nasıp izni kararı elan alındı.

17 Mayıs 2021 günlü Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Itimat Umumi Müdürlüğü içmağara belirlenen tayin izninin 11.837 adedi Saha Komiseri Yardımcısı ve Polis Güçleri Memuru kadrolarına yapılacak atamalar içmağara kullanılabilecek. Değişmeyen için tıklayın.

2021 tayin izni kararnamesinde “tahsis edilen atama izinlerinin açıktan veya nakil kanalıyla” kullanılabileceği belirtilmiştir. Dolaysıyla saha komiseri yardımcısı alımının açıktan alım şeklinde olacağını, patika içinden komiser yardımcısı alımının atama izni sınırlamasına bağımlı olmadığını düşünüyoruz.

Share: