Günlük canlılık üretim ve istihlak verileri

Türkiye’de güzeşte günce bazda 849 bin 179 megavatsaat hareketlilik üretildi, tüketim ise 869 bin 756 megavatsaat oldu.

Türkiye Ruh İletim NAN verilerine bakarak, saatlik bazda esbak yeryüzü efdal hareketlilik tüketimi 41 bin 507 megavatsaatle 12.00’de, yeryüzü düşük istihlak ise 30 bin 134 megavatsaatle 05.00’te gerçekleşti.

Günlük bazda cemaziyelevvel 849 bin 179 megavatsaat cıvıltı üretildi, tüketim ise 869 bin 756 megavatsaat namına kayıtlara geçti.

Üretimde önceki tam yüzde 30 ile doğal gaz santralleri düz aldı. Bunu, yüzde 26,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,2 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, evvel 9 bin 795 megavatsaat neşelilik ihracatı, 30 bin 373 megavatsaat neşelilik ithalatı yaptı.

Share: