GSB’nin 652 personel çekicilik ilanı başvuruları başladı

Deneyimsizlik ve Spor Bakanlığı yurt personeli alımı başvurusu 31 Ocak04 Gücük Ay tarihleri ortada gerçekleştirilecek.

GSB mikro personeli alımı başvurusu elbet yapılır, başvuru şartları neler?

GSB vasıtasıyla 318’i eş, 334’ü karı tevessül etmek amacıyla hep 652 dar personeli alımı gerçekleştirilecek. GSB mikro personeli alımı başvurusu 31 Ocak04 Küçük Ay tarihleri beyninde gerçekleştirilecek. Sıkı personeli başvurusu e-Devlet üzerinde Cahillik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Kurum ve Kariyer Kapısı isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

GSB marifetiyle yapılacak dar personeli alımı için başvuru haset geldi. Yavuklu imtihan sonucu başarı sırasına göre bütün zamanlı “4/B Kontratlı Mikro Dümen Personeli” alımı yapılacak. Toplamda bin 575 personelin alınacağı sürecin önceki ayağında bilgisizlik çalışanı, spor uzmanı ve ruh bilimci başvurusu geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilmişti.

GSB SIKI PERSONELİ REFERANS EKRANI

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU HANGI DEVIR?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 31 Ev 2022 (10:00)04 Gücük Ay 2022 (17:00) tarihlerinde e-Oran üstünde Toyluk ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Gelgel ve Kariyer Kapısı isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklar.

Kariyer Kapısı isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden müracaat yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak.

GSB MAHDUT PERSONELİ MÜRACAAT ŞARTLARI

1) 657 sayılı Şevket Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları örtmek,

2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı görünmek,

3) Yükseköğretim kurumlarından genişlik az lisans düzeyinde ilişik grup üzere belirlenmiş bölümlerden görmek.

4) 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan çeşidinden en birkaç 60 (altmış) fakül almış koyulmak,

5) Başvuru tarihinin son haset itibarıyla 18 yaşını tamamlamış doğmak,

6) Başvuru tarihinin akıbet günü bakımından 65 yaşından iri olmamak,

KAPAT X

7) Içtimai Düzenlilik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve babasız aylığı hariç)

8) Görevini sürekli yapmaya engel hastalığı rastlanmamak,

9) Cümle zamanlı çalışmaya engel durumu eksilmek,

10) Arşiv araştırması müspet hallolmak,

– Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara taşıyan olması gerekmektedir.

– Adayların tahsil düzeylerinin ve cinsiyetlerinin başvuru yapılacak pozisyona ve gruba akla yatkın olması gerekmektedir.

– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Mülhak 1 inci maddesinde ayrıklık edilenler aut koyulmak amacıyla, sözleşmenin feshi cihetiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin iptal tarihinden itibaren 1 sene geçmeyenlerin müracaatları akseptans edilmeyecektir. Bu hususun bilahare anlaşılması halinde yerleştirmeleri mamul olsa üstelik sözleşmeleri fesih edilecektir.

– Başvuru esnasında bildirme edilen bilgilere dair vesaik ile farklı vesaik yerleştirilmeye adalet kazanan adaylar eliyle tayin sürecinde ilgilendiren birime konfirmasyon edilecektir.

İlgili ilana ulaşmak üzere tıklayınız

https://youtu.be/vZeui2vay4g

Share: