Görevde itila sınavıyla zor maaşı yükseltilebilir mi?

Görevde yükselme sınavı neticesinde takım maaşlarında çoğalma olmakla gelişigüzel (666 mahdut KHK sonrasında katma ödemesi olan kurumlarda aylık düşebilmektedir. Söz Gelişi SGK’birlikte görevde yükselme sınavıyla lider olan memurların maaşı düşmektedir. Zahmetli maaşlarında genişlik farklıdır. Bu nedenle görevde yücelme neticesinde, tekaüt maaşının artıp artmayacağını iki dönem halinde denemek gerekmektedir. Yani 15.10.2008 tarihinden geçmiş memur olanlarla bu tarihten sonraları görevli olanların zahmetli maaşları görevde itila sınavından farklı şekilde etkilenmektedir.

Benzeri köşe yazarı yazısında; ‘Memurun mütekait aylığını artırmasının, itila, unvan değişikliği evet de peş dozaj atama kabil beş altı yolu var. …Benzeri memurun zahmetli aylığı ağırlıklı namına unvanına sınırlanmış olduğundan, maaşı yükseltmenin arz asıl yolu görevde itila ve şan değişikliği sınavlarından geçiyor’ ifadesini kullanıyor.

Halbuki 5510 mahdut Yasa öncesinde emekli maaşını belirleyen genişlik temel umde unvandan feyiz eklenmiş ses seda ve karşı tazminatı göstergeleridir. Şan mülhak karine ve erinç tazminatı artışı sağladığı sürece mütekait aylığına sıklet etmektedir.

Ayrıksı yandan, Amme Çekicilik ve Kuruluşlarında Görevde Yücelme ve Şöhret Değişikliği Esaslarına Dair Umumi Yönetmeliğe bakarak yazıhane müdürü, başmuallim ve bunlarla bir düzeydeki görevlere görevde itila suretiyle atanacakların yazılı ve namzet sınavda; gayrı görevlere görevde itila vasıtasıyla atanacak personelin ise yazılmış sınavda kudretli olmaları gerekmektedir.

Mütekait aylığı yazıhane müdüründen şube müdürüne değişir mi?

Peki değişir. Zira, 5510 basit Yasa’un yürürlüğe girmesinden sonraları emeklilik sistemi memurin açısından güzel bire bir şekilde değişmiştir. Bu bağlamda, 15.10.2008 tarihinden sonradan vazifeli olanlardan şube müdürlüğüne terfi edenlerin mütekait maaşları görevli maaşlarından elan faziletli olacaktır. 15.10.2008 tarihinden ilk görevli olanlardan idarehane müdürlüğünden tekaüt olanlarla memurluktan tekaüt olanların maaşlarında ise hiçbir farklılık olmayacaktır. Bu nedenle 15.10.2008 tarihinden geçmiş görevli olanların görevde yükselme sınavı neticesinde bölüm müdürü yahut eşiti başmuallim olmalarının zor maaşını yükseltmede tek faydası yoktur.

25 yıllık memurun zor maaşı bölüm müdürü maaşına eşit midir?

25 yıllık memurun zor maaşı ile idarehane müdürünün zor maaşı bazen denk, bazense karşılık değildir geçmek henüz doğrudur. Hangi almak istediğimizi açıklayalım. 25 almanak memurun tekaüt maaşı ile 25 almanak idarehane müdürünün emekli maaşı beyninde ayırt olup olmadığını örnekle afişe etmek gerekirse; değme iki unvanın mertebe ve kademesi ¼ ve melfuf göstergesi 2200’dür. Buna göre seçkin iki şöhret amacıyla ödenecek zahmetli aylığı tutarı; 1.451,33 TL, rastgele iki şöhret üzere ödenecek ikramiye tutarı ise; 46.517,06 TL’dir.

Ancak, 15.10.2008 tarihinden sonra görevli olanların durumu farklıdır. Bunların tekaüt aylığını belirleyen iki asıl prensip vardır. Bunlar, mahiye rabıt oranı ve prime anne alacak tutarıdır. Buna göre, memurun hususi bakım tazminatı ile idarehane müdürünün prime esas kazançlarına arttırma edilecek özel bakım tazminatları farklı olduğundan ve bölüm müdürünün hususi bakım tazminatı memurun özel bakım tazminatından daha yüksek olduğu amacıyla tekaüt maaşları üstelik büro müdürü lehine değişik olacaktır. Ayrımsız uzanım memurla VHKİ beyninde bile hezel konusudur. Yani eskimemiş sisteme bakarak VHKİ, memurdan henüz aşkın tekaüt maaşı alacaktır.

Kısaca yıpranmamış sisteme göre memurun mütekait maaşı düşerken yazıhane müdürünün mütekait maaşı artacaktır diyebiliriz.

Bakir memurlar emzirme ödeneği alabilir mi?

Ahmet Ünlü’nün yazısının devamını fehmetmek amacıyla tıklayınız.

Share: