Familya Bakanlığı 4/B’li personelin yeğleme sonuçlarını açıkladı

Karı ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 817 şahsiyet kontratlı personel alımında yeğleme sonuçlarını açıkladı

Sülale ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımında tercih sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar bodur bir müddet ortamında Bakanlığın web sitesinde yayımlandı.

İşte bakanlığın yeğleme sonuçları sonrası yaptığı izah

SÖZLEŞMELİ PERSONEL YERLEŞTİRME SONUÇLARI VE İSTENİLEN BELGELERE İLİŞKİN SESLI DUYURU

Bakanlığımız kontratlı personel pozisyonlarında 657 az Ihtişam Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam yapılmak için kontratlı personel alımı kapsamında gerçekleştirilen aday sınav sonucuna bakarak yapılan tonga ile Bakanlığımız sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylardın aşağıda matlup belgeleri 23/09/202110/09/2021 tarihleri ortada tüm adına bizzat evet dahi misil yolu ile (postada yaşanan gecikmelerden Bakanlığımız mesul olmayacaktır) Bakanlığımız Personel Umumi Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir.

Yerleştirme Sonuçlarını eksiltmek amacıyla TIKLAYINIZ.

İSTENİLEN VESAIK:
” Etiket fotokopisi,
” E-Fehamet sisteminden münfail çıkışlı belgesi (Dar dışındaki benzeri üniversiteden çıkışlı olan adaylar amacıyla icazet, diplomanın Türkçe tercümesi ve akreditasyon belgesi)
” 3 nüsha vesikalık fotoğraf,
” Erkek adaylar için askerlik ebat belgesi (e-Ihtişam sisteminden alınabilir)*
” Yeğleme Formu (Tercih yapıldıktan sonra çıktısı alınıp imzalanan tercih ihbarname formu)
” Atama Başvuru ve Bildirme Formu (Elle veya bilgisayar süresince mecmu doldurulup imzalanacaktır.) Tıklayınız.
” Amme Görevlileri Töre Bilimi Sözleşmesi (Elle veya elektronik beyin içre kamu doldurulup imzalanacaktır.) Tıklayınız.
” Para Bildirim Formu (Suret tamlık doldurulup, ön ve art sayfaları imzalanarak tutkun belirteç içerisinde tasdik edilecektir.) Tıklayınız.
” SGK Hizmet Dökümü Belgesi (e-Çap sisteminden alınmış dördül kodlu).
Majör Sıcaklıkölçer:
1- Kamu çalım ve kuruluşlarında (üniversite hastaneleri dahil) 657 sınırlanmış Ihtişam Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına bakarak sözleşmeli personel statüsünde görev fail/yapmış olan adaylardan; Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ilişik 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında tamlanan istisnalar dış almak amacıyla, 04.06.2020 tarihi itibariyle göreve bitmeme edenlerden bu tarihten bilahare kurumlarınca sözleşmesi feshedilen yahut sözleşmesini fesheden adayların ataması yapılmayacaktır. İstisna kapsamında kâin adayların bu hususa ilişik belgelerini yukarıdaki belgelerle gelişigüzel ibraz etmesi gerekmektedir.

2- COVİD-19 salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında başvuruların APS, kargo, kat yolu ile yapılması önerilmektedir.

* Askerlik vazifesini yerine getirmekte olan adayların evvel aşamada birliklerinden alacakları muhtemel terhis tarihini gösterir resmi yazıyı Tayin Müracaat ve Bildirme Formu ekinde göndermeleri tam olup, askerden terhis olduktan bilahare 30 (otuz) çağ içre yukarıda belirtilen tayin belgeleri ile birlikte müracaat yapmaları gerekmektedir.
İlgililere duyurulur.
Adres:
T.C. Ocak ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı
Personel Umumi Müdürlüğü

Eskişehir Yolu Söğütözü Mah. 2177. Sok. No: 10/A Pk: 06510
Kat 1 Çankaya / ANKARA

Share: