Evcil malı makine ve teçhizat kullanan kümelenmelerin bindi oranı artırılacak

Endüstri ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Biriktirim Destek Programı’ndan yararlanan biriktirim teşebbüsünün, evcil malı makine ve donatı satın alması durumunda bu harcamaya ait destek oranına antrparantez yüzdelik 15 arttırma edilecek.

Bakanlığın, Kümelenme Bindi Programı Yönetmeliğinde Başkalık Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Biriktirim Bindi Programı Değerlendirme Yerleşmiş oluşturulacak.

Söz Konusu program, Bakanlığın ilgili umumi müdürlüğünce yürütülecek ve genel müdürlükçe davet ilanı ve ön değerlendirme, desteklenecek programın ilanı, destek ödemesinin gerçekleştirilmesi üzere işlemler yapılacak.

Genel müdürlükçe, yöre değerlendirmeden güzeşte başvurular Istimara Kuruluna sunulacak.

Kıymetlendirme Yerleşmiş birlikte umumi müdürlüğün merbut olduğu icra vekili yardımcısı başkanlığında, Nezaret aracılığıyla seçilen akademisyenler ile kamuda çalışanlar aut olmak için özel sektörde çalışmış-çalışan görmüş geçirmiş şahıslar arasından Bakanlıkça seçilen 7 necip ve 6 ihtiyat üyeden oluşacak. Kurul, yöre değerlendirmeyi güzeşte başvuruları ele alarak, desteklenmeye derece tanıdık başvuruları belirleyecek.

Değerlendirme Kurulunun, desteğin verilmesine, hareket planı toplanmış bütçesinin artırılmasına ve desteğin sonlandırılmasına ilişik kararları Bakanın onayına sunulacak.

Kıymetlendirme, genel müdürlük, müstakil değerlendiriciler ve Istimara Kurulunca değerlendirme rehberinde tamlanan şekilde yapılacak.

– 20 firma zorunluluğu

Talimatname kapsamında benzeri biriktirme birlikteliğinin desteklenebilmesi için birbirleriyle ait yahut ilişkili kürsü yahut konularda elektrik gösteren sunma bir iki 20 firmanın birliktelik süresince bulunması mecburi olacak.

Destek programına ilişik çağrı, Bakanlık aracılığıyla hazırlanarak ilan edilecek. Müracaat birlikte kümelenme birlikteliği koordinatörü marifetiyle müracaat rehberinde tamlanan asıllar ve esaslar çerçevesinde, çağrıda tamlanan tarihe büyüklüğünde Bakanlığa yapılacak.

Sonuçların car edilmesini peşinden, desteklenmesi makul görülen biriktirim birliktelikleri, Nezaret eliyle belirlenen sürede kümelenme birlikteliğini afişlemek için kurduğu yahut belirlediği biriktirim teşebbüsünü Bakanlığa bildirecek. Tasarruf teşebbüsleri, bünyesinde koordinatörün meydan aldığı tıpkı “Kümelenme Birlikteliği Icra Müesses” oluşturacak.

‘Bindi oranı, aksiyon planı bütçesinin yüzde 70’ini geçemeyecek’

Desteklenmeye makul tanıdık hareket planının toplanmış bütçesi, biriktirme teşebbüsünün nakdi ulama tutarı ile kümelenme teşebbüsü yahut kümelenme birlikteliği üyelerinin ayni ulama tutarı toplamından oluşacak.

Bakanlıkça sağlanacak kafasız ödemesiz bindi oranı, beher iş planı tamamlandığında, hareket planı mecmu bütçesinin yüzdelik 70’ini geçemeyecek. Bindi oranı, yüzdelik 70’i aşmamak koşuluyla Vekâlet yoluyla belirlenen rüçhan alanlara bakarak farklılaştırılabilecek.

KAPAT X

Biriktirme teşebbüsü eliyle, hareket planının uygulanması kapsamında yerli malı belgesi ile ayrım edilen araba ve teçhizatın satın alınması yerinde bu harcamaya ilgili bindi oranına ayrıca yüzde 15 ilave edilecek.

Vekillik ve kümelenme birlikteliği tarafından taahhüt edilen destek tutarı çabucak aksiyon planında yer düzlük faaliyetlerin gerçekleştirilmesi üzere kullanılabilecek. Ana bindi alanları ise saf koordinasyonu, farkındalığı yahut etkinliğini ihya, etken koşullarını yahut piyasalarını ihya, artma ve teceddüt kendisine belirlendi.

İş planının uygulanması üzere öngörülen para ve hizmetlerin satın alınması, aktiflik, verimlilik ve şeffaflık esaslarına akıllıca yerine öncelikle Türkiye’de üretilen mahsulat yeğleme edilerek kümelenme teşebbüsü aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Bakanlıkça, desteklerin verilebilmesi üzere hareketlilik raporunda saha düzlük hisse senedi veya işlemlerin yönetimsel ve ustalık yönden hareket planına uygunluğu arama edilecek. Gerçekleştirilen hisse senedi veya işlemlerin uygun bulunması yerinde, yeminli finansal danışman marifetiyle onaylanan biriktirim teşebbüsü harcamaları ve ayni katkılar esas alınarak bindi ödemesi yapılacak.

Share: