Eskimemiş sistemde, itfaiye aracı eri ve zabıta memuru alımı nasıl olacak?

Resmi Gazetede yayımlanan iki ayrı yönetmelik ile itfaiye aracı eri ve zabıta memuru kadrolarına tayin şartları bile yeniden düzenlendi

YÜRÜRLÜĞE GİREN YENİ SİSTEMDE, İTFAİYE ERİ İLE ZABITA MEMURU ALIMI NASIL OLACAK?

Bugünkü Resmi Gazetede mahalli idarelere personel alımının nasıl yapılacağını düzenleyen genel yönetmeliğmağara yanı sıra, belediyelere itfaiye aracı eri ve zabıta memuru atamasının nasıl olacağını düzenleyen iki ayrı yönetmelikte dahi değişiklik yapılmıştır.

Uray Zabıta Yönetmeliğinde değişiklik

Şehremaneti Ä°tfaiye Yönetmeliğinde değişiklik

İTFAİYE ERİ VE ZABITA MEMURU ALIMINDA İÇİN UMUMI ŞARTLAR

Zabıta memuru e itfaiye eri alımı için bile, belediyelerin İçişleri Bakanlığından izin alması gerekmektedir. Ä°zin alıatlatmak kadrolar için 15 gün önceden ilana çıkılacaktır. Bu ilanlar belediyenin, İçişleri Bakanlığı Mahalli Ä°dareler Genel Müdürlüğünün ve DPB’nin kurumsal internet adreslerinde yayımlanacaktır. Memurlar.net olarak bizler dahi ilanları zat ilan servisimiz olan car.memurlar.net adresinden yayımlayacağız.

ÖZEL ŞARTLAR

a- Ä°tfaiye memuru içmağara

– Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplaka ayakla başlamak kaydıyla erkeklerde arz bir iki 1.67 metre, kadınlarda sunu beş altı 1.60 metre boyunda girmek ve sorumluluk 1 metreden aşkın olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan çok fark olmaması,

– Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları,

– Sağlık açısından kapalı mekan, sıkı kayran ve yükseklik üzere fobisi olmamak kaydıyla itfaiye aracı teşkilatının çalışma şartlarına akla yatkın olmaları,

– Ä°tfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Gidiş Geliş Kanunu hükümlerince sunulan sürücü belgesine erbap olmaları,

Zabıta memuru içmağara

– Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplaka ayakla gelmek kaydıyla erkeklerde yeryüzü beş altı 1.67 metre, kadınlarda yer beş altı 1.60 metre boyunda gelmek ve üzeri 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan aşkın fark olmaması,

KAPAT X

– Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları,

YAZILI VEYA SÖZLÜ VEYAHUT DA UYGULAMALI SINAVDAKİ KPSS ŞARTI

Belediyenin yapacağı kurumsal düzeydeki yazılı veya sözlü sınava, sunma yüksek KPSS puanına ehil beş katı namzet katılacak.

Sınava girmeye türe kazanan adaylar ve KPSS puanları belediyenin internet adresinde zar edilecek.

Sınav konuları şu şekilde olacaktır:

– Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
657 sayılı Şevket Memurları Kanunu,
Mahalli idarelerle ait ana mevzuat,
konuları ile takım unvanına ilişmaksat mesleksel ve uygulamalı vukuf ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

Share: