Esenlik teknikeri mühendislikten mezun olursa maaşı değişir mi?

Esenlik ve Yardımcı Esenlik Hizmetleri sınıfındaki tıpkı teknikçi, mühendislikten mezun olursa, mühendis unvanının Ustalık Hizmetler Sınıfı kapsamında olduğu dikkate alındığında, ense öğrenime ilişkin bindirim ve tazminatlardan yararlanamayacaktır. Soru: 2011 bire bir yılında aynı üniversiteye afiyet teknikeri unvanında açıktan atama ile kpss den atandım. 2019 yılında hayatiyet-elektronik mühendisliğini bitirdim. Peş tahsil ile ilişik düşün talebime YÖK verdiği cevapta uyanık olduğum lisans programının mesleksel ayrımsız dip tahsil olduğuna değişmeyen verdi. Remiks ve tazminat ödemelerinin mühendisler amacıyla öngörülen oranda mı yoksa afiyet hizmetleri sınıfında yer düz 4 yıllık efdal tahsil görmüş afiyet personeli amacıyla öngörülen oranda mı yapılması gerekir?

Cevap: Kamu personelinin mali haklarının belirlenmesinde kalça namına personelin karışma ettiği takım veya gidişat unvanı asıl alınmaktadır. Remiks ve tazminatlar, mülhak gösterge, ilişik ödeme, rahat tazminatı grup unvanına bakarak belirlenmiştir. Bunun istisnalarından birini teknik hizmetler sınıfı ile sağlık ve koruyucu esenlik hizmetleri sınıfında görev yapan personelin bindirim ve tazminatları oluşturmaktadır.

Bilindiği amacıyla, elan 2020 yılı için Heybet memurlarına ödenecek remiks ve tazminatlara (yan ifa kararnamesi) ilişkin Cumhurbaşkanı kararı yayımlanmadı. en son 657 sayılı Kanunun 152. maddesine dair namına 2006 yılında uygulanmak amacıyla yürürlüğe konulan Çap Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ait Karar’ın (taraf ödeme kararnamesi) uygulanma süresi o tarihten buyana rastgele sene baştan uzatılmakta. Önümüzdeki günlerde 2006 günlü kararnamenin 2020 yılı amacıyla dahi uygulanmaya bitmeme edilmesine ilişik yeni tıpkısı Cumhurbaşkanı Kararı çıkmasını bekliyoruz.

17/4/2006 günlü ve 2006/10344 mahdut Kabine Kararı eki Kararın 4/e maddesinde, “Kurumların maharet ve keyif hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki tıpkısı dal öğrenimi bitirenlere, cetvellerde antrparantez belirtilen istisnai hâller hariç almak için, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) asıl alınarak zam ve ödence ödenir. Kadroları ustalık ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları bakım sınıflarından aynı kadroya atanılamayacak herhangi bir eğin öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri ense öğrenimden periferi bindirim ve tazminat ödenmez.” denilmektedir.

söz konusu kararnamenin uygulama esaslarını yayımlamak amacıyla yürürlüğe konulan 160 sekans nolu Ihtişam Memurları Kanunu Genel Tebliğinin uygulamaya ilgilendiren kuma izahat başlıklı E bölümünün 3. maddesinde ise; “Kararın 4 üncü maddesinin bir numara fikrasının (e) bendinde de belirtildiği amacıyla, kadroları ustalık ye keyif hizmetleri sınıflarında mevcut personelden, bulundukları bakım sınıflarına atanılabilecek mesleksel bir arka öğrenimi bitirerek, şehadetname yahut çıkış belgesi belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, uyum işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını izlem eden kamer esasen bahsetmek için, verme amirlerinden alınacak ödeme onayı ile, cetvellerde ayrıca tamlanan ayrıklı durumlar dünya almak üzere bitirilen tıpkı sınıfla ilişik mesleksel üst öğrenimin karşılığı olan zam ye tazminatlar ödenecek, bunlar üzere antrparantez yıl zarfında arama işlemi yapılmayacaktır.” hükmü düzlük almaktadır.

Hem Kararname hükmü hem bile Manifesto hükmünün kuma noktası, memurun mezun olduğu dal öğrenim sonucu erişme ettiği unvanın bulunduğu bakım sınıfı kapsamında tıpkısı titr olması zorunluluğudur.

Bu hükümleri bire bir örnekle izhar etmek icabında, beceri hizmetler sınıfındaki tekniker mühendislikten mezun olarsa mühendis zam ve tazminatından, afiyet ve apotr afiyet hizmetleri sınıfındaki tıpkısı teknik adam ise diyetisyenlikten çıkışlı olursa diyet uzmanı zam ve tazminatından yararlanabilir.

Soruda kayran aldığı şekliyle Afiyet ve Apotr Esenlik Hizmetleri sınıfındaki bire bir uygulayımcı mühendislikten çıkışlı olursa, -mühendis unvanının Beceri Hizmetler Sınıfı kapsamında olduğu dikkate alındığında- eğin öğrenime ilişkin remiks ve tazminatlardan yararlanamayacaktır. Mühendis unvanına ait zam ve tazminatlardan ancak mühendis kadrosuna atandığı takdirde yararlanabilecektir. Mühendis kadrosuna ise çekicilik içi şan değişikliği sınavı aracılığıyla veya KPSS sonucuna dair tonga sonucunda tayin yapılabilecektir.

Share: