Esenlik personeli, öz ortada yol değişikliği yapabilir mi?

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin 41. maddesine göre, keyif personeli, akseptans edilebilir tıpkı bahane olmadan, durumu idareye bildirmeden, Baştabiplik yahut başhemşire onayıyla değişikliğin el cetveline işlenmeden, kişi aralarında misil değişimi yapamaz.

Istifham: İyi günler ben Sağlık Bakanlığı’na mecbur bire bir Yetişek Araştırma hastanesinde sağlık hizmetleri personeli namına görev yapıyorum. 08-08, 16-08 şeklinde 16 ve 24 nöbeti tutmaktayım. İşlerimiz olduğu zamanlarda arkadaşlarımız ile anlaşıp defa değiştiriyorduk. Hastanemizin Esenlik Hizmet Hizmetleri müdürü (başhemşire) kere değişikliği yapılmayacağını namzet namına sorumlumuza bildirmiş. Başhemşirenin böyle tıpkısı hakkı var mı? Eğer bulunmayan ise bu emri yazılmış şekilde dilek edip hakkımızı araştırmak için ne yapabilirim?

Karşılık: Yataklı Otama Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin 41. Maddesinde Sağlık Hizmetleri Personelin, kez esasları marke olup, misil değişimleri (c) ve (f) bentlerinde tamlanan şu hükümlere bağlanmıştır.

(c)-bendi; Defa günleri ancak baştabiplik müsaadesiyle değiştirilir. Bu takdirde nöbetçinin akseptans edilebilir tıpkısı mazeretinin bulunması, değişikliğin şifahane müdürü marifetiyle daha başlangıçta posta cetvellerine işlenmesi ve ilgililere duyurulması gerekir.

(f) bendi; Alım kat cetvelleri temas hizmet bölümü yahut iz grubu üzere ayrı ayrı düzenlenir. Misil listeleri mahiye namına hazırlanır; tabip ve direkt baştabipliğe sadık görevlilerin listelerini başdoktorluk, idareye sınırlanmış personelin listesini sayrılarevi müdürlüğü, başhemşireliğe tutkun olanların listelerini ise başhemşirelik düzenler ve bunları başdoktor onaylar. Kat listelerinin birer örneği sertabip odasına, gözcü hekim odalarına ve antrparantez kurumun görülebilen tıpkı namına asılır. Birer örneği birlikte Esenlik müdürlüğüne gönderilir. Nöbet listeleri normal günler üzere ayrı, Cumartesi, Alım Satım, saraka ve dinlence günleri için de ayrı adına düzenlenir. Sefer listelerinin düzenlenmesinde yıllık izinler dikkate alınır.

DEĞERLENDİRME

Bu hükümler doğrultusunda, Afiyet Hizmetleri Personeli, kabul edilebilir tıpkı bahane olmadan, durumu idareye bildirmeden, Baştabiplik yahut başhemşire aracılığıyla değişikliğin el cetveline işlenmeden, zat aralarında yol değişimi yapamayacağı düşünülmektedir.

Share: