Erişilebilirlik Belgesi olan özel bakım merkezlerine ‘ilave teşvik’ verilecek

– Resmi Gazete’üstelik yayımlanan talimatname değişikliğiyle Bakım Hizmetleri Nitelik Standartları ölçeklemesinde ölçün istikbal yüzdesi 50 ve cisim olan ile Erişilebilirlik Belgesi kâin merkezlere, bakıma ihtiyacı olan beher sakat fert için seçkin kamer ilave heveslendirme verilebilecek

ANKARA (AA)Sülale ve Içtimai Hizmetler Bakanlığı ile Hazne ve Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle, Bakım Hizmetleri Nitelik Standartları (BHKS) ölçeklemesinde standart gelecek yüzdesi 50 ve üzeri olan ile Erişilebilirlik Belgesi kâin merkezlere, bakıma ihtiyacı olan her bir engelli birey için seçme kamer ilave teşvik verilebilecek.

İki Vekâlet vasıtasıyla hazırlanan “Sakat Bireylere Müteveccih Özel Hizmet Merkezleri Yönetmeliğinde Fark Yapılmasına Dair Talimatname”, Resmi Gazete’birlikte yayımlandı.

Buna göre, merkezlerde bakılan sakat bireylere yönelik hizmet kalitesinin elan aşkın artırılması amacıyla çalıştırılması zorunlu personel sayısına eklenmiş namına her 10 sakat can üzere ilave aynı personel çalıştırılabilecek.

Ocak ve Içtimai Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan BHKS ölçeklemesinde standart gelecek yüzdesi 50 ve gövde olan ile Erişilebilirlik Belgesi kâin merkezlere, bakıma ihtiyacı olan beherglas sakat birey için rastgele ay ilave teşvik verilebilecek.

– İki kemiksiz minimum ücrete kadar teşvik

Antrparantez yönetmelikte tamlanan personel çalıştırma koşulunu sağlayıcı merkezler dahi koşulu sağladığı taban ilişkin bakıma ihtiyacı olan beher özürlü birey amacıyla arttırma teşvikten yararlanabilecek.

Merkezlere bakıma ihtiyacı olan beher engelli birey için 2828 mahdut Toplumsal Hizmetler Kanunu’nun Ekleme 7’nci maddesine bakarak ödenen hizmet ücreti ile bu özellik kapsamında ödenen heveslendirme ücretlerinin toplamı hiçbir suretle iki net asgari ecir tutarını geçemeyecek. Bununla ilişik gerekli düzenleme, Nezaret eliyle yapılacak.

– Merkezlere “Erişilebilirlik Belgesi” alabilmeleri amacıyla 1 yıl müddet

Özel Bakım Merkezlerine BHKS ölçeklemesine neva çıkarmak ve Erişilebilirlik Belgesi ahzetmek amacıyla yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren 1 yıl müddet tanındı.

Bu süreye kadar merkezlere arttırma heveslendirme ödemesi verilebilecek.

Share: