EPDK, ‘Domestik Enerji Yerel Uygulayım Bilimi AR-GE Projesi’ içmağara değerlendirme toplantısı yaptı

Erke Piyasası Düzenleme Kurumunda (EPDK), “Evcil Erke Yerli Uygulayım Bilimi AR-GE Projesi” içmağara değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

EPDK Başsoluk Yardımcısı Hacı Mehabetli Ulutaş, toplantıda yaptığı konuşmada, projeye başlandığında “filhakika yabancısı var, neden yerlileştirelim” diyenler olduğunu belirterek, “Bu çeşit projelerde alacağımız sonuçlar, ülkemize sağlayacağımız ilişik değeri gördükçe yaşayacağımız çalım, bu sürecin olası tüm zorluklarını unutturacaktır.” dedi.

Ulutaş, 21 elektrik dağıtım şirketinin tamamının projeye katıldığını ancak 10 doğaldatma gaz dağıtım şirketinin projede vadi aldığını dile getirerek, söz konusu firmaların bu kadar çalışmalara daha fazla karışma olmalarının beklendiğkayınbirader söyledi.

Sektörlerde ihtiyaçların farklılaştığına dikkati çeken Ulutaş, şöyle bitmeme etti:

“Bu bile müşterilerimizin ve kullanıcılarımızın eskimemiş enerji teknolojileri ve ihtiyaçlarına göre bizim hâl almamızı ve gelişimi yakalamamızı zaruri kılıyor. Verimliliği artırma, dijitalleşmeyi yaygınlaştırma, kontrolü artırma ve siber güvenlik üstüne çalışmalar yapmamız gerekiyor. Erke kaynaklarında umumi anlamda ithalatçı olduğumuzu hepimiz biliyoruz ancak erke alanında kullanıulan teknoloji, ekipman ve yazılımlarda ithalatçı olmamız coğrafyadan kaynaklanan tıpkı sıkıntı değyer. Üniversite, öğretim üyesi ve gençlerimizden bu konularda elan çok bizlere faydalı olmalarını, henüz çok sahalarda uygulamalara destek vermelerini bekliyoruz.”

Ulutaş, AR-GE alanında dağıtım şirketlerine değme türlü desteği verdiklerine işaret etti.

Yazılımların millileştirilmesi üzerine adımların atılması amaçlanıyor

EPDK tarafından yürütülen söz konusu projeyle enerji dağıtım sektöründe bulunan yazılım ve lisansların kullanım durumlarının araştırılıp raporlanması, envanter kayıtlarının tamamlanması sağlandı.

Projede, sektörde kullanıulan yazılımlara yönelik ihtiyaç analizleri gerçekleştirilerek, ithal yazılımların yerini alabilecek evcil ürün ve çözümlerin araştırması yapıldı. Ayrıca milli ürün çözümü kâin değilse ustalık komisyonlar eliyle belirlenerek tahmini süre, fayda ve maliyet analizi çalışmaları yürütüldü.

Domestik Enerji Evcil Uygulayım Bilimi AR-GE Projesi ile Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma mühim hedefleri doğrultusunda, hayatiyet, doğhıyanet doğal gaz dağıtım şirketlerinin fos hazırda kullandığı yazılım ve altyapıları incelenerek yerel yazılımların kullanılacağı alanların belirlenmesi, makul teknolojilerin seçilmesi, yabancı kaynaklı yazılımlara ödenen yıllık bakım bedellerinin düşürülmesine yönelik detaylı araştırma ve planlamaların oluşturularak enerji sektöründe kullanılan yazılımların millileştirilmesi üzerine kilolu adımların atılması amaçlanıyor.

Proje kapsamında dağıtım şirketlerinden alıekmek bilgilere ek olarak yazılım sektörü piyasa koşulları doğrultusunda, “önceki erbap olma lisans bedelleri” ve seçme yıl ödenen “lisans bakım bedelleri” dahilinde tahmini maliyet çalışmaları bile eş zamanlı olarak yürütüldü.

Erke dağıtım sektöründe yabancı menşeli yazılımlara 140 ile 160 milyon dolar arasında önceki cemaat olma lisans bedeli ödendiği aritmetik edilirken, değme yıl 30 ile 35 milyon dolar arasında lisans bakım bedeli ödendiği öngörülüyor.

Share: