Ekincilik ve Orman Bakanlığına 826 iştirakçi alınacak

Ekincilik ve Orman Bakanlığında istihdam yapılmak üzere 826 işçi alınacak. Karar, Resmi Gazete’da yayımlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının iştirakçi alımı amacıyla başvurular, Türkiye İş Kurumunun internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvurular, 3 Ocak 2021 tarihinde sona erecek.

18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını aşmamış adaylar, çabucak bir iş yeri ve patika dalı üzere başvuru yapabilecek.

İşe alınacaklar, sınava bağımlı tutulmaksızın direkt noterlik kurası ile belirlenecek. Kura çekimi 16 Karı’ta tarihinde yapılacak.

Sonuçlar ve diğer duyurular, Bakanlığın resmi genel ağ sitesinden duyurulacak.

Tarım ve Orman Bakanlığından:

Bakanlığımıza kötü listede tamlanan birimlerde istihdam edilmek üzere, Amme Hava ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Asıllar ve Esaslar Üzerine Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 4857 dar İş Kanununa tabi belgisiz mütemadi hizmet akdi ile çalıştırılmak üzere işçi alımı yapılacaktır.

UMUMI KOŞULLAR

İşçi kendisine alınacaklarda;

1) 2527 çevrilmiş Türk Aristokrat Yabancıların Türkiye’dahi Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Amme, Hususi Bünye veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kesilmek kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) Affa uğramış olsa da Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine alın suçlar, milli savunmaya alın taksirat, Devlet sırlarına karşı taksirat ve espiyonaj, zimmet, irtikap, kazanç, arakçılık, ayyarlık, düzmecilik, güveni kötüye kullanma, dolanlı iflas, ihaleye arabozanlık teşviş, edimin ifasına ara bozuculuk kurca, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini ibra yahut kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

3) Kamu alım ve kuruluşlarının ilişkin sıkı mevzuatı layıkıyla görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile amme haklarından mahrum olanların başvuruları akseptans edilmeyecektir,

4) Seçme sosyal asayiş kurumundan emeklilik, ihtiyarlık yahut malullük aylığı almamış tutmak,

5) İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını aşmamış olmak,

6) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış doğmak, tecilli veya affedilmiş kalkmak),

7) Bakanlığımızın gerekseme duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların ülke/kaymakamlık düzeyinde karşılanması için gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dair Zat Araç Sisteminde mukayyet olan adresleri dikkate alınacaktır.

8) Hususi şartlarda belirtilen terbiye düzeyi ve belgelere zar tarihi itibariyle sahip olmak,

KAPAT X

9) Mesleki niteliklerde bir zamanda ustalık şartı arananlar, mesleklerini yürütürken çevirici kullanma hizmetlerini yerine getirecektir.

10) Rabıta sonucu nasıp için öngörülen niteliklere ehil sıfır adaylar ile yanlış, kayışçı yahut yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa üstelik tayin işlemleri fesih edilecektir. Yerleştirildiği kadroların format ve şartlarını taşıdığı halde maksut belgeleri süresi içerisinde doğrulama etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,

11) Alınacak işçilerin deneyim süresi 90 (doksan) periyot olup, tecrübe süresi ortamında muvaffakiyetsiz olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,

12) Adaylar geceleyin çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, tarımsal cıvıltı ve efsanevi bakımı işlerinde görevini hesabına getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği ayrıksı işleri yapmayı akseptans etmiş sayılır,

13) Görevini sürekli yapmasına bariyer olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya adalet kazanan adaylardan istenecektir).

Şartları aranır.

MÜRACAAT ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ, VESIKA TESLİM İŞLEMLERİ

1) Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online yerine 29/12/202003/01/2021 tarihleri beyninde yapılacaktır (bizzat, kere veya e-yol yolu ile yapılan başvurular akseptans edilmeyecektir)

2) Beher namzet, İŞKUR’un genel ağ sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden yalnız bir aksiyon yeri ve iz dalı amacıyla referans yapabilecektir.

3) İhtiyaç mahsus bakım türlerinde işe alınacak işçiler, sınava bağımlı tutulmaksızın Bakanlığımızca aracısız noter kurası ile belirlenecektir. Öncelikliler da dahil koyulmak üzere İŞKUR aracılığıyla bildirilen ve istek şartlarına uygun yekpare referans sahipleri arasından zahir hareket sayısı (ilan edilen ekip sayısı) kadar esas ve ana kopya büyüklüğünde üstelik sakınma namzet aracısız kâtibiadil nezdinde gerçekleştirilecek ad çekme ile belirlenecektir.

4) Noter kura çekimi 16/01/ 2021 günü saat 10:00’dahi Bakanlığımız tarz kampüsünde kâin Atatürk Konuşma salonunda gerçekleştirilecektir. COVID-19 salgını ile savaş kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona aday alınmayacaktır.

5) Ad Çekme sonuçları ve başka duyurular https://www.tarimorman.gov.tr adresinde zar edilecek olup adaylara gelişigüzel mukayyet ihbarname yapılmayacaktır.

6) Kura çekimi tarihi ve durumunda değişiklik olması durumunda https://www.tarimorman.gov.tr adresinden duyuru yapılacaktır.

GÖREVE TEVESSÜL İŞLEMLERİ

Ad Çekme sonucu yerleşen ve atanmaya doğruluk kazanan adaylardan maksut belgeler, belgelerin ulaştırılma yeri ve tarihleri ile başka hususlar https://www.tarimorman.gov.tr adresinde car edilecektir.

Ad Çekme sonucunda yerleştirmeye adalet kazanıp ataması yapılanlardan, 15 çağ içerisinde göreve başlamayanlar (veladet, hastalık, vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar aut) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya de göreve başlatılıp dahi bilahare nasıp şartlarını taşımadığı anlaşılanların hesabına sakınma listenin önce sırasındaki kişiden fethetmek yoluyla aranan şartları taşıyan olanlardan tayin yapılacaktır, sakıntı listede düzlük alıp ataması yapılmayanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

İlanen duyurulur. 10949/1-1

Share: