Ecnebi açkı olmadan akademisyen olmak

Üniversitelerde akademisyen harici tedris elemanı kadrolarına (Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma Görevlisi, Eksper, Çevirici ve Yetişek-Tedris Planlamacısı) atamalar “Öğretim Üyesi Dışındaki Tedrisat Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Imtihan İle Methal Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Üzerine Talimatname” hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır.

söz konusu talimatname kapsamında kadrolara başvurabilmek amacıyla Umumi Şartlar antetli 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde tamlanan şartları dayanmak,

b) öğretim üyesi dışındaki tedrisat elemanı kadrolarına naklen yahut alarga yapılan temas türlü atamada ALES’ten sunma beş altı 70, Ecnebi Gramer Kırat Tespit Sınavından (YDS) genişlik az 50 nokta yahut Ölçme, Güzel ve Fırıldak Merkezince eşdeğerliği akseptans edilen bire bir sınavdan bu nokta muadili tıpkısı benek almış koyulmak,

hükümleri aranmaktadır.

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen akademisyen harici tedris elemanı kadrolarına başvurabilmek için öncelikle ALES’ten 70 ve YDS’den 50 fakül ahzetmek zorunludur.

Ancak, bu yönetmeliğin Bağışıklık başlıklı 14 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında; “

Çığır yüksekokullarının, ecnebi kurgu okutmanı, kurgu ve ecnebi dille yetişek-talim yapılan programlarındaki öğretim yardımcısı kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı vesile şartı aranmaz

.” hükmü kayran almaktadır.

Bu husus ile 2 almanak önlisans eğitimi veren meslek yüksekokullarında ilan edilen öğretim elemanı kadrolarında (ecnebi vasıta okutmanı, açar, yabancı dille eğitim bilimi-tedris yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricinde) minimal 50 fakül yabancı anahtar şartı aranmamaktadır.

Yukarıda yaptığımız açıklamalar çerçevesinde, ecnebi miftah puanı almakta sarp calip ancak alanında arz beş altı 2 sene kamu/hür teşebbüs deneyimi olan veya tezli efdal lisans yapmış olanlar Iz Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuruda bulunabilirler.

Share: