Dört kuruma ilave tayin izni verildi

Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 4 kuruma 160 kişilik arttırma nasıp izni verildi.

Cumhurbaşkanlığı 4 kuruma arttırma nasıp izni verdi. Buna bakarak Toyluk ve Spor Bakanlığına bilirkişi ve müfettiş yardımcısı alımı için 50, Eriştirme ve Alt Yapı Bakanlığına 35, Vakıflar Genel Müdürlüğüne 60 ve Erdemli Seçme Kuruluna intihap eksper yardımcısı alımı üzere 15 sayı ilave tayin izni verilmiştir.

Ayrıca yapılan gayrı düzenlemeler şu şekildedir:

1- 1416 dar Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Şakirt Karşı Kanun göre elverişsiz dışına yetişek amacıyla gönderilenlerden öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalar, atama sayısı sınırlamasına karışma edildi. Burada sadece “tedrisat elemanı kadrosuna” şeklinde vadi düz sınırlama kaldırılmıştır. Yani 14616 mahdut Kanun göre gönderilenler yemeden içmeden talim elemanı değil farklı kadrolara üstelik atandığında nasıp sayısı sınırlamasına bağımlı olmayacaktır.

2- Milli Defans Bakanlığı, MİT ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından, hizmetine ihtiyaç kalmadığı amacıyla ayrıksı kurumlara naklen atanacaklar, atama sayısı sınırlamasına tabi olmayacaktır.

Memurlar.net’in Notu: Nasıp izinleri, KPSS girenler arasından karşılanabileceği kabil naklen işyar kurum yöntemiyle da karşılanabilmektedir. Bu konudaki takdir hakkı kamu kurumunun kendisindedir.

2020/60 sınırlanmış Cumhur Reisi Kararının tebeddülat meful akıbet boş için tıklayınız.

Share: