DÖNER KEBAP munzam ödemesi itmam üstünde mi ekip üzerinden mi ödenir?

Afiyet teknisyeni, veteriner fakültesinden mezun olsa bile ekleme ödemesini, 375 az KHK’ya yapışık olan çizelge mucibince, mezuniyeti üzerinden değil kadrosu üzerinden alabilir.

SORU: Keyif bakanlığında Sağlık teknisyeni (Anestezi tekn.) adına fariza yapmaktayım, paye kademem 3/2 si, 2017 Haziran ayında Veteriner fakültesinden Veteriner Hekimi olarak mezun oldum ve intibakım yapılarak 2019 Karı ayına kadar mahiye ve döner sabit mülhak ödememi Veteriner fakültesi (Veteriner hekimi) öğrenimime göre aldım, fakat Familya 2019’dahi Mutemetimiz maaşımı Veteriner Doktor, döner sabit melfuf ödememi ise Sağlık teknisyeni namına alabileceğimi söyleyerek kesinti yaptı, nedenini sorduğumda ise bu zaman kadar kusurlu hesaplandığını ve konuyla ait Bakanlıktan kuruntu yazısı isteyeceğini söyledi. Sizce mutemetimiz haklımıdır? döner kebap çakılı melfuf ödememi Kat durumuma göre almam gerekmez mi? Teşekkür ederim.

KARŞILIK: Yükseköğretim Oturmuş (YÖK) yoluyla Veterinerlik Programı Afiyet Bilimleri Lisansiyeri yerine kabul edilmiştir. Buna bakarak uyum işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Ancak uyum sorası; Adım-Mertebe, Mülhak sendrom, Hususi bakım tazminatı kabil bazen kişi haklarında değişiklik yapılır ve bu fark da Maaşa ağırlık paha.

Tamam intibak işlemleri sonrası Eklenmiş ödeme dahi başkalık tamam mu?

27.6.1989 güneş ve 375 dar Yasa Hükmünde Kararnameye 666 sınırlanmış KHK ile eklenen melfuf 9. maddenin 1. fıkrasında “Aylıklarını 657 dar Devlet Memurları Kanunu ile 2914 çevrilmiş Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personele, 399 mahdut Kanun Mesabesinde Kararnameye fena (II) sınırlanmış Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personele, subay, kontratlı subay, gedikli, kontratlı gedikli, sözleşmeli subay ve gedikli adayları ile eksper bitirmiş ve ehlihibre erbaşlara, finansal hukuk kapsamında yapılan seçme tip ödemeler karışma almakta oldukları toplam ifa tutarı dikkate uyarlanmak suretiyle benzeri veya eş takım ve görevlerde kâin personel arasındaki ücret dengesini tedarik etmek üzere, sunu faziletkâr Fehamet memuru aylığına (ekleme tezahür karışma), bitik (I) sınırlanmış Cetvelde yer kayran KOL VE FARIZA UNVANLARINA karşılık gelen oranların uygulanması yoluyla hesaplanan tutarda melfuf ödeme yapılır.” hükmü yer almakta ve Takim ve Görev Unvanına bakarak Melfuf Ödemenin yapılacağı bulutsuz bir şekilde rapor edilmiştir.

11.10.2011 tarihli ve 666 az KHK’nin (I) Sınırlanmış Cetvelinde bu ekleme ödeme oranları belirtilmiştir.

Kadroları Keyif Hizmetleri ve Apotr Afiyet Hizmetleri Sınıfında kayran kayran personel;

Levha-I —Eklenmiş Ifa Oranı (%)

Veteriner Doktor Kadrolarında Bulunanlar;

1-2 dereceden maaş alanlar

165

3-4 dereceden aylık alanlar

155

Sair derecelerden aylık alanlar

145

Tabela II- Ek Ödeme Oranı (%)

Afiyet Teknisyeni/Teknikeri Kadrolarında Bulunanlar;

1-2 dereceden mahiye alanlar

115

3-4 dereceden maaş alanlar

105

5-7 dereceden mahiye alanla

95

Ayrıksı derecelerden maaş alanlar

90

Buna göre, Ekip Unvanınızın Keyif Teknisyeni (Anestezi tekn.) olması dolayısıyla DÖNER SERMAYE MUNZAM ÖDEMENİZ; Veteriner Hekim Kadrolarında Bulunanlar (Tablo-I) üzerinden değil, Sağlık Teknisyeni/Teknikeri Kadrolarında Bulunanlar (Levha-II) üzerinden hesaplanarak ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Share: