Doktorasını tüketici asistan derse girebilecek mi?… İşte YÖK’ün cevabı

Yükseköğretim Oturmuş doktorasını mütemmim araştırı görevlilerinin istekleri halinde haftalık 12 saati aşmamak kaydıyla öğüt verebileceklerini kararlaştırdı.

28 Küçük Ay 2017 günlü haberimizde; yükseköğretim kurumlarında doktora eğitimini tümler araştırı görevlilerinin akademisyen kadrolarına atamaları yapılıncaya kadar yasalı olarak derse girmelerinin gibi olup olmadığı, türlü olduğu takdirde haftalık ibret yüklerinin pekâlâ belirleneceği hususunda tereddütler oluştuğunu tabir etmiştik.

Bunun üzerine, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 11 Mayıs 2017 tarihli toplantısında alınan kararda; doktora, sanatta iktidar, tıpta eksperlik veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlamış araştırı görevlilerinin talepleri halinde, asli işlerini aksatmamak ve haftalık 12 saati aşmamak kaydıyla üniversitelerin ilgili idare kurullarının onayıyla ibret vermelerinin akla yatkın olduğu kararlaştırılmıştır.

Share: