Doktor öğretim üyesi ve araştırma görevlilerinin ücretlerinde yapılan aranjman

7100 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle alay malay hekim talim üyeleri ve araştırı görevlilerinin ücretlerinde değişiklik oldu.

7100 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle alay malay hekim tedris üyeleri ve araştırma görevlilerinin ücretlerinde uymazlık oldu.

HEKIM ÖĞRETİM ÜYESİ

Bilindiği için Yardımcı Doçentlerin unvanı Hekim Akademisyen adına değişmiştir. Hekim Tedris Üyelerinin Darülfünun ödeneklerinde 10 puanlık benzeri çoğalma yapılmıştır.

Üniversite ödeneği, 657 mahdut Celal Memurları Kanununa bağımlı en yüksek Azamet memuru bürüt mahiye (munzam emare dahil) tutarı üzerinden ödenmektedir.

Dolaysıyla Hekim Öğretim Üyelerinin maaşları 1031,23*%10= 103 TL tutarında artacaktır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ

Doktora çalışmalarını tamamlamış araştırma görevlilerine, talepleri üzerine ve darülfünun dümen kurulunun uygun görmesi halinde öğüt görevi verilebilecek.

Haftada on iki saati aşan ders görevleri için haftada on saate kadar ekleme öğüt ücreti verilecetir.

Ek ders ücreti ödemesinde öğretim yardımcısı temel alınacaktır. öğretim görevlisi 160 sendrom rakamı üzerinden munzam ibret ücreti almaktadır.

Bir katma öğüt saati üceti =Mahiye katsayısı*160
= 0,108550*160
= 17,4 TL (brüt)

Haftada 10 saat üzerinden brüt 170 TL sevap katma ders ücreti alınacaktır.

Share: