Doçentlik kadrosuna atanmayan emeklilikte rahat tazminatı alabilir mi?

Hem 657 çevrilmiş Kanuna fena huzur tazminatı cetvelinde, hem bile özlük özel kanunlarında yer düz keyif tazminatı belirlemelerinde, banko tamlanan kadroya atanma şartı aranmaktadır. Bu nedenle, doçentlik kadrosuna atanılmadığı sürece emeklilikte sükûnet tazminatından yararlanılamaz.

Emeklilikte sükûnet tazminatı, piyes tazminatı, fariza tazminatı ifa işlemleri takkadak 5434 e bağımlı memurlar amacıyla yapılmaktadır.

5434 e bağımlı memurların emekliliklerinde dirlik tazminatı ödenmesi şartları, 5434 az Kanun Ek Özellik 68 hükmünde bulunur. Bu hükme göre, emeklilikte karşı tazminatı ödenebilmesi için kesinkes ön tazminatlı görevlerde en birkaç 2 sene fariza etme şartı aranmaktadır. 2 sene kat tazminatı nişanlık rakamları sınırlı şekilde görev yapmış olanlar için üstelik ayrıca katakulli veya fariza tazminatı ödemesi yapılmaktadır.

Hangi görevlere huzur tazminatı verileceği, 657 az Kanuna kötü tablolarda gösterilmiştir. Ara Sıra görevler için dahi kişi özel kanunlarında belirtilmiştir.

2914 çevrilmiş Faziletkâr Tedrisat Personel Kanununda tedris elemanı olan Doçentlerin;

Ekip dereceleri 1-3 evre beyninde olanların 4800 eklenmiş göstergeden yararlanacakları,

Müktesep hak aylık dereceleri bile birinci basamak gelmek amacıyla 2000 huzur tazminatından yararlanacakları belirlenmiştir.

Tekrar bu kanunda doçentlerin doçentlik kadrosuna atanma şartları de bulunmaktadır.

Bu bağlamda durumunuzu değerlendirmemiz şöyle olacaktır:

Hem 657 dar Kanuna ekli ön tazminatı cetvelinde, hem üstelik özlük hususi kanunlarında düz düz yan tazminatı belirlemelerinde kesinkes belirtilen kadroya atanma şartının arandığı görülmektedir.

Tayin yapılmayıp çabucak unvana yahut kurnaz oldukları okullara bakarak hem ilişik alamet hem bile sükûnet tazminatı verilmesi uygulamasının olmadığını görmekteyiz/değerlendirmekteyiz.

Bu bağlamda; sizin kesinlikle doçentlik kadrosuna atamanızın yapılması ve sunu bir iki 2 sene süre ile görev yapmış olmanız halinde (2 almanak görev nasıl doçentlik görevinde olma şartı değildir, erinç tazminatlı görevlerde 2 yıl bulunulmuş olması gerekir) emekliliğinizde gönül rahatlığı tazminatı alabileceğinizi belirtebiliriz.

Ayrıksı hususlarla ilgilendiren değerlendirme yapmamız türlü olmayacaktır, bu ahval ağız ağıza Kurumların uygulaması ile dava açıldığında mahkemelerin vereceği karara bakarak değişken.

Fakat, geçmişe müteveccih aynı takım verilmesi yerinde hem görev aylıklarınızın hem bile bu sürede doçentlik kadrosunu üstelik nail olmanız nedeniyle emeklilikte 2 almanak süreyi doldurmuş olursunuz, münasebetsiz halde ne antlaşma doçentlik kadrosuna atamanız yapılır ve bu nasıp sonrasında bile en bir iki 2 yıl fariza yapmış olmanız halinde emeklilikte rahat tazminatlı tıpkısı emekli aylığı alabileceğinizi değerlendirebiliriz.

Share: