Doçentliğe atamada sözlü sınav şartını arayan üniversiteler

Üniversitelerarası Kurul tarafından yapılan namzet sınavın kaldırılması sonucunda kanuni düzenlemede verilen yetki çerçevesinde ne üniversiteler doçentliğe atamada namzet imtihan şartı arıyor ?

Bilindiği amacıyla, 06 Mart 2018 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan 7100 az Kanunla Üniversitelerarası Kurul vasıtasıyla yapılan doçentlikte aday sınavın kaldırılmasına rağmen, 2547 dar Yükseköğretim Kanununun 24 üncü maddesinin (d) fıkrasında düzlük düzlük “Yükseköğretim kurumları, doçent kadrosuna tayin için, doçentlik unvanına eş olmanın beraberinde Yükseköğretim Kurulunun onayını kabul etmek suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi bırakmak amacına müteveccih adına, bilgi veya musahabe disiplinleri arasındaki farklılıkları birlikte ayn önünde bulundurarak, nesnel ve denetlenebilir nitelikte ilişik şartlar belirleyebilirler. Yükseköğretim kurumlarının belirlediği ilişik şartlar beyninde aday sınavın meydan alması halinde bu sınav Üniversitelerarası Asamble aracılığıyla oluşturulacak jürilerce yapılır.” düzenlemesi layıkıyla arzu fail üniversitelere doçentliğe nasıp sürecinde aday sınav şartı koyma yetkisi tanındı.

Bu düzenleme sonrasında, atama kriterlerine yavuklu sınav şartı koyan üniversitelerin ilan ettiği doçent kadrosuna başvuran adaylar üniversitelerin doçent kadrolarına atanabilmek için Üniversitelerarası Kurulca belirlenen yargıcılar kurulu eliyle sözlü sınava bağımlı tutulmaktadır. Yapılan yavuklu sınavda başarılı olan adaylara “Doçentlik Aday Sınav Muvaffakiyet Belgesi” verilmekte olup, atanma kriterlerinde “YAVUKLU SINAV” şartı mevcut üniversitelerin doçent kadrolarına ilgililerin yeniden müracaat yapmaları halinde bu adaylar amacıyla ayrıca aday imtihan yapılmamaktadır.

Başka taraftan, Üniversitelerin 2547 dar Kanunun 23 üncü, 24 üncü ve 26 ncı maddeleri çerçevesinde Hekim Akademisyen, Doçent ve Profesörlük kadrosuna atamalarda aradıkları -eklenmiş koşulları- içeren yönergeler Yükseköğretim Oturmuş Başkanlığı web sayfasında kayran alan “Atanma Kriterleri” antetli menü üzerinden kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Bu çerçevede, lüzumlu Yükseköğretim Yerleşmiş web sayfasında meydan düzlük dokümanlardan gerekse kararsızlık görünen olan durumlarda yükseköğretim kurumlarının web sayfaları üzerinden yapılan kontrollerde, 125 büyüklük üniversitesinden 38’inin doçentliğe atamada sözlü sınav şartı koyduğunu, 72 üniversitesinin doçentliğe atamada namzet sınav şartı aramadığını, 15 üniversitesinin ise 2547 az Kanunda vadi düz şartlara arttırma seçkin ekleme koşulunun olmadığını tayin ettik.

Aşağıda hazırladığımız levha üzerinden yürürlükte olan yönergelere bakarak ne üniversitelerin doçentlikte namzet imtihan şartı aradığını, ne yükseköğretim kurumlarının ise Üniversitelerarası Asamble yoluyla sunulan doçentlik belgesini yeterli gördüğünü görebilir, üniversitelerin tayin kriterlerini inceleyebilirsiniz.

Müfit olması dileğiyle…

Çetin Esaslı KAPLAN

Darülfünun Adı

Atanma Ölçütleri

Izah

Abdullah Gül Üniversitesi

Ulaşmak amacıyla TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada namzet sınav şartı aranmamaktadır.

Adana Selen ve Uygulayım Bilimi Üniversitesi

Aksetmek üzere TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada aday sınav şartı aranmaktadır.

Adıyaman Üniversitesi

-Doçentliğe atamada aday sınav şartı aranmamaktadır.

-2547 dar Kanunda kayran düzlük umumi hükümlere ilave adına atanma ölçütü bulunmamaktadır.

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Duyulmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Afyonkarahisar Esenlik Bil. Üniversitesi

Yansımak üzere TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada namzet sınav şartı aranmamaktadır.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Aksetmek üzere TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada yavuklu sınav şartı aranmamaktadır.

Akdeniz Üniversitesi

Ulaşmak amacıyla TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada aday imtihan şartı aranmamaktadır.

Aksaray Üniversitesi

Yansımak üzere TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada yavuklu imtihan şartı aranmamaktadır.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Yayılmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü imtihan şartı aranmamaktadır.

Amasya Üniversitesi

Yankılanmak amacıyla TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada namzet sınav şartı aranmaktadır.

Küçük Asya Üniversitesi

Vurmak amacıyla TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada namzet imtihan şartı aranmamaktadır.

Ankara Hacı Küçümseme Veli Üniversitesi

Duyulmak amacıyla TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada namzet imtihan şartı aranmaktadır.

Ankara Enstrüman ve Adamakıllı Sanatlar Üni.

-Doçentliğe atamada yavuklu imtihan şartı aranmamaktadır.

-2547 mahdut Kanunda düz kayran genel hükümlere arttırma kendisine atanma ölçütü bulunmamaktadır.

Ankara Içtimai Bilimler Üniversitesi

-Doçentliğe atamada yavuklu sınav şartı aranmamaktadır.

-2547 az Kanunda düz alan genel hükümlere arttırma namına atanma ölçütü bulunmamaktadır.

Ankara Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada namzet sınav şartı aranmamaktadır.

Ankara Sebep Beyazıt Üniversitesi

Vurmak amacıyla TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada aday sınav şartı aranmamaktadır.

Ardahan Üniversitesi

-Doçentliğe atamada yavuklu imtihan şartı aranmamaktadır.

-2547 az Kanunda yer düz genel hükümlere arttırma adına atanma ölçütü bulunmamaktadır.

Artvin Çoruh Üniversitesi

Ulaşmak amacıyla TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada yavuklu imtihan şartı aranmamaktadır.

Atatürk Üniversitesi

Yankılanmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada yavuklu sınav şartı aranmamaktadır.

Münevver Adnan Menderes Üniversitesi

Vurmak amacıyla TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada yavuklu imtihan şartı aranmamaktadır.

Balıkesir Üniversitesi

Yankılanmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada aday imtihan şartı aranmamaktadır.

Bandırma Onyedi Ilkgüz Üniversitesi

-Doçentliğe atamada namzet imtihan şartı aranmamaktadır.

-2547 basit Kanunda düz alan umumi hükümlere arttırma adına atanma ölçütü bulunmamaktadır.

Bartın Üniversitesi

Vurmak amacıyla TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Batman Üniversitesi

Yansımak üzere TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü imtihan şartı aranmamaktadır.

Bayburt Üniversitesi

Vurmak üzere TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada yavuklu sınav şartı aranmamaktadır.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Yayılmak amacıyla TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada aday imtihan şartı aranmaktadır.

Bingöl Üniversitesi

Yansımak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada yavuklu sınav şartı aranmaktadır.

Bitlis Ermiş Üniversitesi

Yayılmak amacıyla TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi

Yayılmak amacıyla TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada namzet sınav şartı aranmamaktadır.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Vurmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü imtihan şartı aranmamaktadır.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Vurmak üzere TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada aday imtihan şartı aranmamaktadır.

Bursa Beceri Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada namzet imtihan şartı aranmaktadır.

Bursa Uludağ Üniversitesi

Yansımak üzere TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada namzet imtihan şartı aranmamaktadır.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Duyulmak üzere TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada yavuklu imtihan şartı aranmamaktadır.

Çankırı Karatekin Üniversitesi

Ulaşmak amacıyla TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Çukurova Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada namzet sınav şartı aranmamaktadır.

Dicle Üniversitesi

Aksetmek amacıyla TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada namzet imtihan şartı aranmaktadır.

Dokuz Ilkgüz Üniversitesi

Vurmak amacıyla TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada namzet sınav şartı aranmamaktadır.

Düzce Üniversitesi

Vurmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Iye Üniversitesi

Yankılanmak amacıyla TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada yavuklu imtihan şartı aranmamaktadır.

Erciyes Üniversitesi

Vurmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmaktadır.

Erzincan Binali Saika Üniversitesi

Yansımak üzere TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü imtihan şartı aranmamaktadır.

Erzurum Maharet Üniversitesi

Aksetmek amacıyla TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada yavuklu imtihan şartı aranmamaktadır.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Aksetmek için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada aday imtihan şartı aranmaktadır

Eskişehir Teknik Üniversitesi

Aksetmek amacıyla TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada namzet imtihan şartı aranmaktadır.

Fırat Üniversitesi

Yansımak amacıyla TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmaktadır.

Galatasaray Üniversitesi

Duyulmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü imtihan şartı aranmamaktadır.

Gazi Üniversitesi

Vurmak üzere TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada aday imtihan şartı aranmaktadır.

Gaziantep Üniversitesi

Duyulmak üzere TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada namzet sınav şartı aranmaktadır.

Gebze Teknik Üniversitesi

Yayılmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada namzet imtihan şartı aranmamaktadır.

Giresun Üniversitesi

Yansımak için TIKLAYINIZ.

Doçentliğe atamada aday imtihan şartı aranmamaktadır.

Gümüşhane Üniversitesi

Aksetmek için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada aday imtihan şartı aranmamaktadır.

Hacettepe Üniversitesi

Aksetmek için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmaktadır.

Hakkari Üniversitesi

Yayılmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada namzet imtihan şartı aranmamaktadır.

Harran Üniversitesi

Yayılmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada namzet imtihan şartı aranmamaktadır.

Hatay Mustafa Eksiksizlik Üniversitesi

Yansımak üzere TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada yavuklu imtihan şartı aranmaktadır.

Hitit Üniversitesi

Vurmak amacıyla TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada yavuklu sınav şartı aranmamaktadır.

Iğdır Üniversitesi

Yankılanmak amacıyla TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada aday sınav şartı aranmamaktadır.

Isparta Kullanışlı Bilimler Üniversitesi

-Doçentliğe atamada sözlü imtihan şartı aranmamaktadır.

-2547 çevrilmiş Kanunda yer kayran umumi hükümlere ilave namına atanma ölçütü bulunmamaktadır.

İnönü Üniversitesi

Yansımak amacıyla TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Aksetmek amacıyla TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü imtihan şartı aranmaktadır.

İskenderun Beceri Üniversitesi

-Doçentliğe atamada namzet sınav şartı aranmamaktadır.

-2547 dar Kanunda vadi kayran genel hükümlere ilave adına atanma ölçütü bulunmamaktadır.

İstanbul Üniversitesi

Yansımak amacıyla TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada yavuklu imtihan şartı aranmaktadır.

İstanbul Maharet Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada namzet imtihan şartı aranmamaktadır.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Yayılmak üzere TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada aday sınav şartı aranmaktadır.

İzmir Bakırçay Üniversitesi

-Doçentliğe atamada yavuklu imtihan şartı aranmamaktadır.

KAPAT X

-2547 sayılı Kanunda vadi düzlük genel hükümlere ilave yerine atanma ölçütü bulunmamaktadır.

İzmir Demokrasi Üniversitesi

Yayılmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada aday sınav şartı aranmamaktadır.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Duyulmak amacıyla TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada aday imtihan şartı aranmamaktadır.

İzmir Yüksek Uygulayım Bilimi Enstitüsü

Vurmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Kafkas Üniversitesi

Yansımak amacıyla TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü imtihan şartı aranmamaktadır.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

-Doçentliğe atamada yavuklu sınav şartı aranmamaktadır.

-2547 sınırlanmış Kanunda meydan düz genel hükümlere arttırma adına atanma ölçütü bulunmamaktadır.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmaktadır.

Karabük Üniversitesi

Yansımak amacıyla TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü imtihan şartı aranmamaktadır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Yayılmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada yavuklu imtihan şartı aranmaktadır.

Karamanoğlu Mehmet Satma Üniversitesi

Duyulmak üzere TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada aday imtihan şartı aranmamaktadır.

Kastamonu Üniversitesi

Ulaşmak amacıyla TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada yavuklu imtihan şartı aranmaktadır.

Kayseri Üniversitesi

Vurmak amacıyla TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada aday sınav şartı aranmaktadır.

Kırıkkale Üniversitesi

Yankılanmak üzere TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada yavuklu sınav şartı aranmamaktadır.

Kırklareli Üniversitesi

Yankılanmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada yavuklu sınav şartı aranmamaktadır.

Kırşehir Kardeş Evran Üniversitesi

Duyulmak üzere TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada yavuklu imtihan şartı aranmaktadır.

Kilis 7 Açıklık Üniversitesi

Aksetmek üzere TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada aday sınav şartı aranmamaktadır.

Kocaeli Üniversitesi

Yayılmak üzere TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada yavuklu sınav şartı aranmamaktadır.

Konya Beceri Üniversitesi

Vurmak üzere TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada namzet sınav şartı aranmaktadır.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Aksetmek için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Kütahya Afiyet Bilimleri Üniversitesi

Yayılmak amacıyla TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada yavuklu sınav şartı aranmamaktadır.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi

-Doçentliğe atamada sözlü imtihan şartı aranmamaktadır.

-2547 sayılı Kanunda yer düzlük umumi hükümlere arttırma adına atanma ölçütü bulunmamaktadır.

Manisa Ihtişam Bayar Üniversitesi

-Doçentliğe atamada namzet imtihan şartı aranmamaktadır.

-2547 basit Kanunda yer düzlük genel hükümlere ilave namına atanma ölçütü bulunmamaktadır.

Mardin Artuklu Üniversitesi

-Doçentliğe atamada sözlü imtihan şartı aranmamaktadır.

-2547 mahdut Kanunda düz alan genel hükümlere arttırma yerine atanma ölçütü bulunmamaktadır.

Marmara Üniversitesi

Vurmak üzere TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada yavuklu sınav şartı aranmamaktadır.

Mersin Üniversitesi

Duyulmak üzere TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmaktadır.

Mimar Sinan Domuzuna Sanatlar Üniversitesi

Aksetmek üzere TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü imtihan şartı aranmamaktadır.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Yankılanmak üzere TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada aday sınav şartı aranmaktadır.

Munzur Üniversitesi

Yayılmak amacıyla TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada namzet imtihan şartı aranmaktadır.

Muş Alparslan Üniversitesi

Vurmak üzere TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada yavuklu imtihan şartı aranmamaktadır.

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Yansımak amacıyla TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada namzet imtihan şartı aranmaktadır.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Yankılanmak amacıyla TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada yavuklu sınav şartı aranmaktadır.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Duyulmak üzere TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmaktadır.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yansımak amacıyla TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada namzet imtihan şartı aranmamaktadır.

Kargaşa Üniversitesi

Yansımak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada namzet imtihan şartı aranmaktadır.

Orta Şark Teknik Üniversitesi

Yankılanmak üzere TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada namzet imtihan şartı aranmamaktadır.

Osmaniye Korkut Ağababa Üniversitesi

Ulaşmak üzere TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada aday sınav şartı aranmamaktadır.

Pamukkale Üniversitesi

Yayılmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada yavuklu sınav şartı aranmamaktadır.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Yansımak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada namzet sınav şartı aranmamaktadır.

Esenlik Bilimleri Üniversitesi

-Doçentliğe atamada yavuklu sınav şartı aranmamaktadır.

-2547 basit Kanunda düzlük alan umumi hükümlere arttırma adına atanma ölçütü bulunmamaktadır.

Sakarya Kullanışlı Ulum Üniversitesi

Duyulmak amacıyla TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Sakarya Üniversitesi

Duyulmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü imtihan şartı aranmaktadır.

Samsun Üniversitesi

-Doçentliğe atamada yavuklu imtihan şartı aranmamaktadır.

-2547 çevrilmiş Kanunda düz düzlük umumi hükümlere arttırma kendisine atanma ölçütü bulunmamaktadır.

Selçuk Üniversitesi

Aksetmek için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada aday sınav şartı aranmaktadır.

Siirt Üniversitesi

Yankılanmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü imtihan şartı aranmamaktadır.

Sinop Üniversitesi

Duyulmak amacıyla TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada yavuklu sınav şartı aranmaktadır.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Ulaşmak üzere TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada aday sınav şartı aranmamaktadır.

Süleyman Demirel Üniversitesi

Yankılanmak amacıyla TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada yavuklu imtihan şartı aranmamaktadır.

Şırnak Üniversitesi

Yankılanmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada aday imtihan şartı aranmamaktadır.

Tarsus Üniversitesi

-Doçentliğe atamada yavuklu sınav şartı aranmamaktadır.

-2547 çevrilmiş Kanunda düz düzlük umumi hükümlere arttırma olarak atanma ölçütü bulunmamaktadır.

Tekirdağ Namık Eksiksizlik Üniversitesi

Ulaşmak amacıyla TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada namzet sınav şartı aranmamaktadır.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Aksetmek için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada aday imtihan şartı aranmamaktadır.

Trabzon Üniversitesi

Yayılmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada namzet sınav şartı aranmaktadır.

Trakya Üniversitesi

Yansımak üzere TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada yavuklu sınav şartı aranmamaktadır.

Türk-Alman Üniversitesi

Duyulmak amacıyla TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada yavuklu sınav şartı aranmaktadır.

Uşak Üniversitesi

Yayılmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada yavuklu sınav şartı aranmaktadır.

Van Yüzüncü Sene Üniversitesi

Aksetmek için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada yavuklu imtihan şartı aranmamaktadır.

Yalova Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü imtihan şartı aranmaktadır.

Felek Teknik Üniversitesi

Ulaşmak amacıyla TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada aday sınav şartı aranmaktadır.

Yozgat Bozok Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada namzet sınav şartı aranmamaktadır.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Yankılanmak üzere TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Share: