Doçent adayları, juriyi bilmeyecek

Doçentlik sınav yönetmeliği değişti

Doçentlik sınav yönetmeliği 7 Küçük Ay 2015 tarihi itibariyle değişti.

ADAYLAR, JURİ’Yİ BİLMEYECEK

Doçentlik sınav yönetmeliğinin geçmiş halinde, eserlerin juri’ye kuşkusuz ulaştırılacağına dayalı tıpkı düzenleme meydan almıyordu. Yıpranmamış yönetmelikte ise “Mecmu hakem heyeti üyelerinin raporları Üniversitelerarası Kurul’a ulaşıncaya büyüklüğünde üyelerin isimleri adaya bildirilmez.” şeklinde bire bir hükümranlık bulunmaktadır. Bu yıpranmamış düzenleme gereğince, yayın sahibi jurinin kimlerden oluştuğunu, raporlar ÜAK’a ulaşıncaya büyüklüğünde öğrenmeyecektir.

ESER İNCELEMESİ BAŞARISIZ OLAN

Ilkokul hakem heyeti üyesinden arz birkaç üçünün, adayı eser ve değişik faaliyetlerden muvaffakiyetli bulması halinde, namzet sınavın bu aşamasından liyakatli sayılır ve namzet sınava çağrılacaktır.

Eski yönetmelikte nişane’in başarılı bulunmaması halinde, hangi olacağına dayalı bir aranjman vadi almıyordu.

7 Gücük Ay 2015 tarihinde yayımlanan bakir düzenlemeye bakarak,

– rate mevcut namzet, jüri eliyle noksan mevcut kitap ve faaliyetleri tahsis etmek kaydıyla, arz er izleyen ikinci dönemde baştan başvurabilir.
Bu başvurusunda bile muvaffakiyetsiz bulunan aday, tekrar hakem heyeti tarafından yarım kâin yapıt ve faaliyetleri ilhak etmek kaydıyla, sunu erken izleyen ikinci dönemde baştan başvurabilir.
Yapıt incelemesi aşamasında üçüncü posta bile muvaffakiyetsiz mevcut namzet, ancak en er izleyen üçüncü dönemde yeniden başvurabilir.

SÖZLÜ SINAVDA BAŞARISIZ OLAN ADAY

Yavuklu sınavda rate olan namzet serian tıpkı ahir döneme başvuramayacaktır. Bu konudaki yıpranmamış düzenlemeye göre, genişlik erken 2. sınav dönemine başvurabilecektir. İlgili aranjman şu şekildedir: “(20) Ürün incelemesinde kudretli olmasına rağmen bir numara, ikinci veya üçüncü yavuklu sınavda rate olan yahut rate aziz aday, seçme defasında en er izleyen ikinci sınav döneminde yavuklu sınav amacıyla baştan başvurabilir. Üçüncü el namzet sınavdan muvaffakiyetsiz mevcut namzet üzere saf çoğunluğu sağlayacak sayıda üyenin değiştirilmesi gibi yıpranmamış bir yargıcılar kurulu oluşturulur.”

Yıpranmamış yönetmeliğin tam metni için tıklayın.

Share: