DKAB Öğretmenliğine atamalarda ilahiyat mezunları için düzenleme

Tedrisat ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Din Kültürü ve Aktöre Bilgisi (DKAB) ile İmam-Hatip Lisesi Çığır Dersleri düz öğretmenliğine atanabilecek devir mezunlarını baştan belirledi.

Talim ve Terbiye Müesses Başkanlığı Kült Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) ile İmam-Hatip Lisesi Patika Dersleri düz öğretmenliğine atanabilecek çağ mezunlarını yeniden belirledi. Yapılan tayin Aile ayı Tebliğler Dergisinde yayımlandı

Yapılan düzenlemeye göre, Yükseköğretim Yerleşmiş Başkanlığı tarafından belirlenen terbiyevi formasyon eğitimini havi öğretmenlik iz bilgisi derslerinin tamamını lisans eğitimi esnasında aldığını belgelendiren İlahiyat Fakültesi dengi seksiyon mezunları, Muallimlik Iz Bilgisi Tezsiz Erdemli Lisans programından affedilmiş olacak.

Feragat sonrasında DKAB öğretmenliği amacıyla yeni düzenleme

Share: