Dirimsel İdaresi Başkanlığı 107 personel ahzetmek amacıyla ilana bundan sonra

Dirimsel İdaresi Başkanlığı, 56 Destek personeli, 27 taşıtçı, 24 uygulayımcı tutmak için toplamda 107 personel ahzetmek üzere ilana imdi

Dirimsel İdaresi Başkanlığından

SÖZLEŞMELİ TEKNİKER GİRİŞ SINAVI İLANI

ISINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Başkanlığımız biçim ve taşra teşkilatında 657 çevrilmiş Ululuk Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına bakarak istihdam yapılmak üzere, 06.06.1978 günlü ve 7/15754 çevrilmiş Hükûmet Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Eklenmiş 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi göre, yapılacak yavuklu imtihan asıl darılmak kanalıyla, aşağıda tamlanan fariza yerlerine Teknisyen pozisyonu için bütün 24 (yirmi dört) sözleşmeli personel alınacaktır.

Sağlık İdaresi Başkanlığı ilanı detaylarına yansımak üzere tıklayınız

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ BINDI PERSONELİ (SÜRÜCÜ) GİRİŞ SINAVI İLANI

ISINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Başkanlığımız suret ve dışarılık teşkilatında 657 basit Heybet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına bakarak istihdam edilmek için, 06.06.1978 günlü ve 7/15754 çevrilmiş Hükûmet Kararı ile yürürlüğe konulan “Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ilişik 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi göre, yapılacak yavuklu sınav temel alınmak suretiyle, aşağıda tamlanan görev yerlerine Destek Personeli (Çoban) pozisyonu amacıyla toplanmış 27 (yirmi yedi) sözleşmeli personel alınacaktır.

Dirimsel İdaresi Başkanlığı ilanı detaylarına vurmak amacıyla tıklayınız

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (HİZMETLİ) GİRİŞ SINAVI İLANI

ISINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Başkanlığımız minval ve dışarılık teşkilatında 657 mahdut Celal Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına bakarak istihdam yapılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 mahdut Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Eklenmiş 2 nci maddesinin bir numara fıkrasının (c) bendi göre, yapılacak sözlü sınav ana uyarlanmak kanalıyla, aşağıda belirtilen fariza yerlerine Bindi Personeli (Hizmetli) pozisyonu için toplanmış 56 (elli altı) sözleşmeli personel alınacaktır.

KAPAT X

Gelir İdaresi Başkanlığı ilanı detaylarına yankılanmak üzere tıklayınız

Share: