Din murakıpları: Görevleri denetleme amma nüfus hakları kısıtlanmış

Ilmek İşleri Başkanlığı’nın dışarılık teşkilatındaki denetim, teftiş, dolay inceleme, inceleme ve anket gibi işlemleri murakıplar eliyle yapılmaktadır. Ancak bu görevleri adına getirirken emsallerine ve eşdeğerlerine göre nüfus hakları bakımında mağdur edilmekte

Ilmek İşleri Başkanlığı’nın dışarılık teşkilatındaki denetleme, denet, yöre tetkik, inceleme ve sormaca kadar işlemleri murakıplar tarafından yapılmaktadır. Fakat bu görevleri adına getirirken emsallerine ve eşdeğerlerine göre şahsiyet hakları bakımında kıygın edilmekte.

2010 yılında yürürlüğe giren 6002 mahdut yasa ile kontrolörlük unvanı ve görevleri, 633 az Kült İşleri Başkanlığı Bünye ve Görevleri Karşı Yasa’dan bertaraf olup, aksaklıklar yaşanması cihetiyle 2011 yılında 653 çevrilmiş KHK’nın 10 uncu maddesi ile izansız getirilmiş ve yıpranmamış kontrolör kadroları tahsis edilmiştir.

633 basit Din İşleri Başkanlığı Yapı ve Görevleri Için Yasa’un 12 inci maddesinde “(Ekleme paragraf: 23/8/2011-KHK-653/10 md.) Murakıp, devlet ve kaza müftülüklerine merbut yerine dışarlık teşkilatında Başkanlıkça düzenlenen hizmetlerin denetimiyle memur olup yer beş altı dört yıllık lisans düzeyinde dini faziletkâr tahsil mezunları arasından atanır.” hükmü ile murakıpların vasıfları ve görevleri belirtilmiştir. Mezkur yasa ile denetim görevi verilen murakıplar, sair kurumlarda denetim görevini üstlenen memurların almış olduğu denetim tazminatı, hususi hizmet tazminatları, yolluk, silah ruhsatı kadar metanetli çok mali ve sosyal haklardan yoksun bırakılmışlardır. Daha ötesinde, ilmek hizmetleri ile ait genişlik ufak ilgisi dahi sıfır murakıplar ilmek hizmetleri sınıfında vadi almaktadır.

Yasa ile tamlanan görevleri denetleme olan murakıpların ilmek hizmetleri sınıfında düz alması ve eş görevi özne değişik kurumlardaki memurlara göre finansal ve toplumsal haklardan yoksun kalması çözülmesini istediğimiz yüce tıpkısı sorundur.

Sorun vakit kaybetmeden farklı kurumlardaki denetleme görevi yapan memurlar ile murakıplar arasındaki eşitsizlik değildir. Murakıplar tıpkısı zamanda Din İşleri Başkanlığı’nın eşdeğer saydığı kadroları beyninde da eşitsizliğe örnektir. Şöyle kim:
Din İşleri Başkanlığı Tayin ve Metatez Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde bölüm müdürü ve murakıbın eşdeğer kadro olduğu belirtilmiştir. Fakat idarehane müdürünün umumi hile hizmetleri sınıfında meydan aldığı ve murakıplardan genişlik birkaç 1000 TL aşkın aylık aldığı görülmektedir.

Ilmek İşleri Başkanlığı Tayin ve Göçüşme Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde murakıpların ikinci paye takım olduğu belirtilmiştir. Fakat aldıkları aylık altıncı evre kadro seviyesindedir. Bu sebeple isteksiz de olsa ayrıksı görevlere veya başka kurumlara boşamak zorunda kalmaktalar. Bu birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın taşradaki denetim ve tahkik görevini sekteye uğratmakta, kamu disiplininin sakil boyutta kötülük görmesine sebebiyet vermektedir.

Akıbet kendisine, murakıpların ilmek hizmetleri sınıfından genel dalavere hizmetleri sınıfına geçirilmesi ve ayrıksı kurumlarda denetim işini eden memurlar ile murakıpların koca haklarının eşitlenmesi gerekmektedir.

Share: