Derece yükselmesinin maaşıma etkisi nasıldır?

‘Memurun Basamak Yükselmesinin Maaşına Etkisi’ başlıklı yazınızı okudum. Ego büyükşehir belediyesine sınırlanmış ayrımsız umumi müdürlükte 6/2 merhale aşamalı ayrımsız müfettiş adına 7.5 yıldır çalışmaktayım. Bulunduğum 6/2 derece kademeden torba kanun ile 3’üncü dereceye atanmam halinde maaşımda hangi kadar tıpkı artma tamam?

Evre yükselmesi yapmanız halinde aylık kalemlerinde lacerem aynı çoğalma olacağını maddeler halinde izah edelim.

1- 375 basit KHK’nin melfuf ödeme oranlarını gösteren (I) sayılı cetvelinin A-ı bendinde; büyükşehir belediyeleri ile bunlara mecbur umumi müdürlüklerin başdenetmen ve denetmen kadrolarında bulunanlardan; 3-4 dereceden mahiye alanların mülhak ifa oranlarının % 163 olduğu belirtilmiştir. Daha geçmiş katma ifa oranınız ise % 160 idi. Bu ödemenin finansal getirisi: 9500*0,076998*% 3 = 21,94 TL’dir. (Yemeden Içmeden ıstampa vergisi kesilir)

2- Melfuf göstergeniz 1300 den 2200’e yükselecektir. 900* 0,076998 = 69,3 TL (G.V., zahmetli kesintisi ve kaşe vergisi kesilir)

3- Gine mahiye göstergeniz 785’den 1020’ye çıkacaktır. 235* 0,076998 = 18,09 TL (G.V., emekli kesintisi ve damga vergisi kesilir)

4- Taraf ifa göstergeniz Türkiye genelinde denetleme yapıyorsanız Temininde Takı Zammınız 1500’den 1800’e çıkacaktır. Ayrıca, İş Güçlüğü Zammınız birlikte 150 benek artacaktır. Buna bakarak taraf ödeme benek artışınız; 450* 0,024416 = 10,99 TL’dir. (G.V. ve ıstampa vergisi kesilir)

Bunların dışında maaş kalemlerinizde bambaşka aynı başkalık olmayacaktır.

Aile yardımı alabilir miyim?

SGK’lı kendisine çalışmaktayım. Eşim 657 Dar yasa ile öğretmen olarak çalışmaktadır. Mevlit izninin tamamını kullandı daha sonradan 6 ay ücretsiz izin aldı. Bu 6 maaş müddet içerisinde kurumdan yavru ve ev yardımı alabilir mi? M. Baysal

Ahmet Ünlü’nün yazısının devamını kavzamak üzere tıklayınız.

Share: