Degaje arazide etkin gelişigüzel teknik personel, melfuf özel hizmet tazminatı alır mı?

Valilik oluru ile aksiyon ekipmanları süreli kontrol uzmanı adına görevlendirilen aynı faaliyet teknisyeni, mülhak özel bakım tazminatı alabilir mi?

SORU: İl Milli terbiye müdürlüğünde cümbüş teknikeri adına çalışmaktayım .Il oluru ile iş ekipmanları periyodik arama uzmanı adına görevlendirildim. Okulların ruh tesisatı ile paratoner tesisatını bize verilen formlara bakarak cihazlarla uygunluk testlerini yapıyoruz. Yıldırımsavar tesisatının testi üzere meslek bahçesinde takdir yapıyoruz nedeniyle açıkta arazide çalışıyoruz bu nedenle 3 ayda tıpkısı ödenen eklenmiş özel hizmet tazminatından yararlanabilir miyim?

KANUNDA MEYDAN ALAN HÂKIMIYET

CEVAP: 657 çevrilmiş Izzet Memurları Kanunun “Zam ve Tazminatlar” antetli 152 inci maddesinin II. Tazminatlar kısmının A. Hususi Bakım Tazminatı bölümünün (c) bendinde şu egemenlik meydan almaktadır:

“…Beceri Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden boş mesai mahallerinde çalışarak çalışanlara, bulundukları kadrolar ana içerlemek aracılığıyla, çalışılan seçme periyot amacıyla belirlenecek oranlarda ve üçer mahiye dönemler bakımından toplamı 60 puanı aşmayacak şekilde, çağ sonlarında ödenmek amacıyla eklenmiş hususi bakım tazminatı verilebilir.

KARARDA SAHA ALAN EGEMENLIK

Antrparantez, yerey tazminatı ödemeleri amacıyla 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 çevrilmiş Cesamet Memurlarına Ödenecek Remiks ve Tazminatlara İlişkin Kabine Kararının Hususi Bakım Tazminatını düzenleyen II çevrilmiş Cetvelin E- Teknik Hizmetler bölümünün 6 maddesinde ise şu buyruk kayran almaktadır:

“Maharet Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda mevcut personelden; kürsü, atölye, ısı santralı, laboratuar, organizasyon (toplumsal tesisler karışma), pres, üretimevi ve hizmet binaları dışında gelmek amacıyla yer, yapı yeri, yapım, baraj, park yeri, bahçe, maden, vazıh alanlarda yerleşmiş ekincilik ve hayvancılık uygulama birimleri ve defa üzere yıldızlı çalışma mahallerinde çalışarak çalışanlara (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri karışma), çalışılan rastgele bölüm için aşağıda gösterilen oranlarda antrparantez hususi hizmet tazminatı ödenir. Canlı durumdaki bakım binalarının değişiklikler, bakım ve onarımı işleri zahir say mahalli kapsamında değerlendirilmez.

a) 1/a, b ve c sıralarında sayılanlara ………….. : 3,0
b) 1/d sırası ile 2 nci tam sayılanlara ……….: 2,0
c) 3 ve 4 üncü sıralarda sayılanlara …………….: 1,2

Bu mülhak hususi hizmet tazminatının ödenmesinde ilgililerin kadroları temel alınır. Tazminatın kimlere ödeneceği; hisse senedi programları ve iş mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer mahiye dönemler bakımından ilgili birim amirlerince belirlenir. Ödemeler görevin filen adına getirilmesinden sonradan üçer maaş periyot sonlarında yapılır.

Ancak, bu şekilde ödenecek mülhak hususi hizmet tazminat toplamı üçer mahiye dönemler bakımından,

a) 1/a, b ve c sıralarında sayılanlara …………… : 60
b) 1/d sırası ile 2 nci sırada sayılanlara ………..: 40
c) 3 ve 4 üncü sıralarda sayılanlara ……………..: 24
oranlarını aşamaz.”

DEĞERLENDİRME

söz konusu mevzuat düzenlemelerine bakarak; 657 dar Celal Memurları Kanununun 152 maddesinde toprak tazminatının dal sınırı belirtmiş (60 puan) ayrıca, “ekleme hususi hizmet tazminatı verilebilir” hükmü ve yan ifa kararnamesinde ise “Tazminatın kimlere ödeneceği; hareket programları ve emek mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer maaş dönemler bakımından ilgilendiren birim amirlerince belirlenir.” düzenlemesi ile vahit amirine (İl Milli Eğitim Müdürü) bu tazminatın ödenmesi üzerine yetki vermiştir.

Antrparantez, düzenlemede düzlük alan “Etkin durumdaki bakım binalarının değişiklikler, hizmet ve onarımı işleri boş mesai mahalli kapsamında değerlendirilmez.” hükmü mucibince yapmış olduğunuz hisse senedi üzere alınan Onayın tadilat, bakım ve onarımı işleri namına alındı ise bu ödemeden faydalanamayacağınızı, alınan Onayda bu yönde benzeri hükümranlik yok ise faydalanabileceğinizi düşünmekteyiz.

KAPAT X

Memurlar.net’in notu: Maaşlara dair sorularınız amacıyla memurlar@gmail.com adresine soru sorabilirsiniz.

Share: