Danıştay’dan talim üyelerinin muayenehane açmalarına dayalı muhteşem karar

Danıştay 10. Dairesi, 18 Eş 2014 tarihinde azade çığır icra etmekte olanlar ile başıboş patika yürütme etmeyen tedrisat üyelerinin say saatleri sonrası azade namına çalışabilmeleri itibarıyla tüzel yerine kıymet statüde olduklarına dolaysıyla Keyif Bakanlığının 2014/15 dar genelgesi gerekçe gösterilerek muayenehane açmasına cevaz verilmemesine yönelik işlemi fek etti.

Danıştay 10. Dairesi E. 2019/12717, K. 2020/5355 az değişmeyen metninin ilişkin kısmı şöyledir;

“6514 dar Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihe kadar güzeşte süreçte azade iz icra ika hakkı olan tedris üyelerinden, azade çığır icra etmekte olanlar ile serbest patika icra etmeyenler say saatleri sonrası erkin namına çalışabilmeleri bakımından tüzel kendisine değer statüdedirler. Bu nedenle, mezkûr süreçte azade patika yürütme fail talim üyeleri kabil erkin iz yürütme etmeyen talim üyelerinin bile, Temel Mahkemesi kararının gerekçesinde belirtildiği şekilde “esbak sistemin uygulanacağı ve faaliyet sonrası serbest olarak çalışabilme statülerinin devam edeceği yönünde” namuslu benzeri beklentileri bulunduğunun ve selim beklentileri korunarak 6514 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden sonra birlikte azade iz icra edebileceklerinin hukuk devleti ilkesinin bir uzantısı olan hukuki düzenlilik ve türel belirlilik ilkeleri gereği kabulü gerekir.

Antrparantez; sav konusu işlemin gerekçesinde düzlük verildiği şekliyle, geçici 64. maddenin Anayasa Mahkemesince yürürlüğünün durdurulması üzerine, hemen bu maddenin yürürlüğe girdiği 18/01/2014 tarihi itibarıyla emek sonrası müteharrik ve başıboş meslek faaliyetinde mevcut öğretim üyelerinin bu faaliyetlerinin devam edeceğinin kabulü ayrımsız türel statüde bulunanlara değişik uygulama yapılması sebebiyle Anayasada ifadesini bulan teadül ve namus ilkelerine da mugayir olacaktır.

Açıklanan nedenlerle, 6514 çevrilmiş Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süreçte öğretim üyesi kadrosunda yükseköğretim kurumunda fariza yaptığı ve bu süreçte muayenehane açma hakkı olduğu dosya içeriğinden muhtemelen davacı, türel asayiş, hukuki belirlilik ve teadül ilkeleri gereği 6514 çevrilmiş Kanun’un yürürlük tarihinden sonradan birlikte başıboş çığır icrasında bulunabileceğinden, davacının muayenehane açım başvurusunun muayenehane agreman şartları bakımından değerlendirilmesi gerekirken, 18/01/2014 tarihi itibarıyla muayenehanesinde serbest iz faaliyetinde bulunmadığı üzere muayenehane açamayacağı gerekçesiyle isteminin reddi yönünde yapılış edilen işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.”

Share: