Danıştay, İşletme Vukuf Yönetiminin İşletme bölümüne denk olmadığını içeren YÖK kararını nakız etti

Danıştay 8. Dairesi, İşletme Vukuf Yönetimi mezunlarının İşletme lisans eğitimi veren programlara balya sayılamayacağına dair kararını, muallel istimara yapıldığı gerekçesiyle fesih etti.

YÖK Başkanlığı, 2005 yılında Üniversitelerarası Kuruldan aldığı görüşle İşletme Hikmet Yönetimi mezunlarının İşletme lisans eğitimi veren programlara balya sayılamayacağına karar verdi.

Tıpkı İşletme Bilgi Yönetimi mezunu açılan davada, iki devir beyninde 42 eş öğüt ve 5 ayrımlı ders bulunduğu gerekçesiyle, kararın iptali istemiyle sorun açıldı.

Danıştay 8. Dairesi yaptığı incelemede, iki bölümde okutulan derslerin amaç ve kapsamı ile müfredatlarının karşılaştırmasının yapılıp yapılmadığı, değişik üniversitelerden düşün alınıp alınmadığını YÖK’e sormuş ancak YÖK bu soruya cevap vermemiştir. Danıştay vukuf ve belge sunulamadığı üzere, sakim inceleme yapıldığını belirterek, kararda hukuka uygunluk bulunmadığını belirterek “Davalı idarece yapılacak detaylı araştırı ve tetkik neticesinde ortaya çıkan sonuca bakarak kullanılmamış benzeri işlem üretim edilebileceği de tabiidir” demiştir.

Share: