Danışbedel Ä°DDK’dan, zir öğrenimden KPSS tercihleriyle ait ikinci karar

Danışhemayar Ä°dari sevgili Daireleri Yerleşmiş, üst öğrenimi mezunu olanların madun öğrenimden KPSS tercihi yapamayacağına dayalı 2016 yılı KPSS tercih kılavuzundaki düzenlemeyi hukuka uygun buldu

Lisans mezunu olduğu halde 2008 yılında ortaöğretim mezunları içmağara yapıulan KPSS’ye katılarak başarılı olan ve sağlık teknisyeni kendisine göreve başlayan benzeri adayın sözleşmesi lisans mezunu olduğunun anlaşılması üzerine idarece iptal edilmiştir.

– Zir öğrenimden KPSS yeğleme hakkına dair süreç

Danışyatak Onikinci Dairesi, 27/06/2013 ruz ve E:2009/5045, K:2013/5796 sayılı kararıyla, ast öğrenimden KPSS tercihi yapılmasına imkan vermeyen düzenlemeyi halel etmiştir. Ancak Danışdenktaş Ä°dari Ülkü Daireleri Müesses, Danıştay’ın bu kararını hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle bozmuşcevelan. https://www.memurlar.net/fen/580739/danistay-in-ast-ogrenimden-tercihi-kırıcı-karari-ne-medlul-tabir-ediyor.html

– Danışdenktaş zir öğrenim kararı 2016 KPSS kılavuzuna konuldu

Danışyorgan Ä°DDK’nın 2015 tarihli söz konusu kararı üzerine, üst öğrenim mezunu olanların madun öğrenimden tercihte bulunamayacağına dair düzenleme yeniden 2016/1 KPSS tercih kılavuzuna konmuşdolaşma. Üst öğrenim mezunu olup da alt öğrenimden yeğleme yapamayan ayrımsız namzet, 2016/1 KPSS tercih kılavuzundaki bu düzenlemeye sorun açmıştır. Danışbedel 12. Dairesi, 2013 yılında olduğu üzere yine davacıyı haklı bulmuşdevir. Temyiz üzerine dosyayı görüşgenişlik Danışyorgan Ä°dari Dava Daireleri Müesses ise yeniden 2008 yılı KPSS kılavuzundaki kararı kadar, Danışbedel 12. Dairesi kararını bozmuştur.

– KPSS ast öğrenim düzenlemesine dair kararda şu ifadelere vadi verildi:

“Herkesin mezun olduğu sunma üst öğrenim düzeyine ilişamaç sınava girip, bu sınavdan alıziyan etmek fakül ile başvuruda bulunmasının sağlanması ve aynı zamanda eşitler arasında ayrımcılığın ortadan kaldırılması amacıyla hem zir hem birlikte üst öğretim düzeyinden mezuniyeti olan kimselerin, bildirme üst öğrenim düzeyinden sınava dercetmek kaydıyla alacağı fakül ile madun öğrenim düzeyinden mezun olanlara ilişamaç kadrolara başvuru yapmasının engellenmesine ilişamaç şartların konulmasında hukuka ve hakkaniyete aykırılık görülmemiştir.”

Share: