Cümle kontratlı personel alımları merkezi olmalı!

Kamu hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması, devletin vermiş olduğu istihdam hakkının dosdoğru tıpkısı şekilde uygulanması ve harcama kalemlerinin azaltılabilmesi için belli tıpkısı takvime angaje merkezi kontratlı personel kurum yönteminin benimsenmesi tıpkı zorunluluk adına karşımıza çıkmaktadır Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Bakanlar Kurulunun 06.06.1978 günlü ve 7/15754 çevrilmiş Kararı ile onaylandıktan sonra 28.06.1978 günlü ve 16330 mahdut Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinde tanımlanan istihdam türlerinden biri namına alternatif ayrımsız istihdam şekli oluşturulmuştur. Bu mütenavip istihdam modeline ilişik mevzuat düzenlemesi Kanunun yayımı tarihinden 13 sene bilahare gerçekleştirebilmiştir. Geçen ahit içinden bilcümle aynı alternatif bir olarak kullanılmakla alay malay serencam yıllarda değişik ihtiyaçlar ve gerekçeler nedeni ile Devletin amme istihdam politikasının esas unsurlarından biri adına uygulanmaya devam edilmektedir.

ÖSYM üzerinden yapılan merkezi komplo evet üstelik kurumların mutlak ilanları sonucu başlayan proses aynı anda değişik kurumların ilana çıkması ve gâh kurumların hususi uzanım belirleyerek adayların habitat şansını arttırması ile kurumlar ve beklenen adaylar açısından mağduriyetlere hastalık olmaktadır.

Alelhusus umumi şerait üzerinden ve benzeri anda evet bile andıran tarihlerde yayımlanan ilanlar adayların pattadak çok kuruma başvuru yapmasına illet olmaktadır. Namzet beher kuruma yerleşme hakkı elde etse bile elden bire bir kurumda göreve başlayabilecektir. Bunun sonucu adına bile zar edilen kadrolar boş kalacak, kamu hizmetlerinin sürekliliği sekteye uğrayacak ve abes artan kontenjanlar üzere yeniden benzeri car süreci yaşanacaktır.

10 dar Resmi Ceride Üzerine Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü gereği personel alımına ilgili tamam ilanların Resmi Gazetede çıkma zorunluluğu nedeni ile tekraren yayımlanan ilanlar Amme hesabına korkulu aynı gider kalemine dönüşmektedir.

2021/14 basit Tasarruf Tedbirleri Genelgesinde; “Amme hizmetleri, bütçe sınırları içinde kalarak ayrılan kaynakların üzerinde yapılmasına kez açılmadan maksimum artırım anlayışı içinde adına getirilecektir.” denilmektedir. Fakat yukarıda meydan sunulan aplikasyon biçimi kamu kurumlarını artırım anlayışı dışında hareket etmeye zorlamaktadır. Bu nedenle kamu hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması, devletin vermiş olduğu istihdam hakkının metin aynı şekilde uygulanması ve masraf kalemlerinin azaltılabilmesi amacıyla belli başlı bir takvime bağlanmış merkezi kontratlı personel kurum yönteminin benimsenmesi tıpkısı zorunluluk namına karşımıza çıkmaktadır.

Sonuç namına ilişkin yöneticilerimizden ve kurumlarımızdan sunu gücük zamanda bir düzenleme yapmalarını, Anayasada hükmü bulunan seçme Türk vatandaşının amme hizmetlerine duhul hakkını denk şekilde kullanmasını sağlayacak çözümler geliştirmelerini beklemekteyiz.

Share: