Çocuğunuz hastanede ve tedavi etraflı sürecek. Ne yapmalısınız?

Hafta sonu tatilini eylemek üzere eksantrik aynı il’e giden görevli, eşi yahut çocuğu rahatsızlanıp hastaneye gitmiş olsun. Hastalığın okkalı olduğu ve bir müddet hastanede tedavinin devam edeceği ortaya çıktığında memur hangi yapmalıdır?

Hafta sonu tatilini kılmak üzere başka aynı il’e revan memur; eşi veya çocuğu rahatsızlanıp hastaneye gitmiş olsun. Hastalığın bunaltıcı olduğu ve tıpkısı müddet hastanede tedavinin devam edeceği ortaya çıktığında görevli hangi yapmalıdır?

Mevzuatımızda, hastanede tedavi görmekte olan aile bireyleri üzere öngörülmüş hususi aynı izin bulunmamaktadır.

ÖNCE YILLIK İZİN MURAT EDİLEBİLİR

Memur görev yaptığı yerde üstelik olsa, görev yaptığı yerin dışında bire bir yerde birlikte olsa, şayet şifahane safhası mufassal sürecek ve memurun çocuğunun birlikte durmasını gerektirecek aynı boyut çıkması halinde, vazifeli öncelikle almanak müsaade alabilir. Memur, görev yaptığı kavuşum dışındaysa, almanak müsaade talebini telefon ve sonrasında belgegeçer vasıtasıyla kurumuna bildirebilir. (Mevzuatımızda faks ile ihbariye yoktur amma böyle tıpkı olayda gelgel ağırlık çıkarmamalıdır)

Öğretmenler, yıllık izinlerini eğitim tedris tatilinde kullanmakta olduğundan, eğitim bilimi tedrisat dönemi süresince ayrıca tıpkı almanak izin verilmemektedir.

BAHANE İZNİ

657 basit Heybet Memurları Kanunun 104/C bendi şu şekildedir:

“(A) ve (B) fıkralarında belirtilen haller dışında, merkezde atamaya çıkışlı amir, ilde ilbay, ilçede ilçebay ve sıkı dışında diplomatik misyon şefi eliyle, birim amirinin muvafakati ile ayrımsız yıl zarfında küresel veya bölümler halinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on zaman cevaz verilebilir. Kısırlık halinde öğretmenler dünya tevessül etmek amacıyla, bir usülle on aktarılma daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci sefer sunulan bu müsaade, almanak izinden düşülür.”

Bu hükme dayanılarak, amirlerin memurlarına 10 cevaz vermesi mümkündür. Bu izinde idarenin takdir yetkisi bulunmaktadır. Fakat, yazımıza laf denk olayda amirlerin, kulp iznini vermekte müşkül çıkarmayacağını düşünmekteyiz.

REFAKAT İZNİ

Memura, 3 ayak tabanı kadar refakat izni verilmesi mümkündür. Bu cevaz süresince mahiye hakları kelimesi kelimesine korunmaktadır. Antrparantez bu müsaade lime lime kullanılabilmektedir. Refakat izninde, hastaneden sağlık yerleşmiş raporu almak gerekmektedir. İdarenin bu izni ödeme üstüne takdir yetkisi bulunmamaktadır. 3 aylık refakat izni tıpkı üç daha uzatılabilmektedir. Detaylı hikmet şu adrestedir.Tıklayın.

AYLIKSIZ İZİN

Almanak, kulp ve 3+3 aylık refakat izni süresinde tedavisi zevalsiz emraz için, memur en son deva yerine maaşsız cevaz kullanabilmektedir. Bu halde mahiye ödenmektedir. Amansız Hastalık kabilinden hastalıklarda 18 kamer, ayrıksı hastalıklarda ise 12 ay ücretsiz müsaade ahiz hakkı bulunmaktadır. Detaylar amacıyla tıklayın.

Share: