Çocuğunu doktora götürücü görevli mezun sayılır mı?

Çocuğunu veya eşini doktora götüren memurun izinli sayılıp sayılamayacağına müteveccih bir mevzuat hükmü bulunmamaktadır. Uygulamada Heybet Personel Başkanlığı görüşüne göre akım edilmektedir.

ISTIFHAM : Merhabalar çocuğumu veya eşimi doktora götürdüğüm antlaşma idari izinli sayılıyor muyum

YANIT: 657 mahdut Fehamet Memurları Kanununun 102. maddesinde almanak izin, 104. maddesinde mazeret izni, 105. maddesinde çor ve refakat izni ve 108. maddesinde aylıksız müsaade hakları düzenlenmiştir. 657 dar Oran Memurları Kanununda memurun çocuğunu veya eşini doktora götürmesi halinde yetkilendirilmiş sayılıp sayılmayacağı ile ilişik bir düzenleme bulunmamaktadır.

Bahis ile ilgili kendisine Fehamet Personel Başkanlığının 10.05.2013 günlü ve 6759 dar görüşü bulunmaktadır. Azamet Personel Başkanlığı söz konusu görüşünde “Bakmakla yükümlü olduğu şahıslar ile bakmakla işyar olmadığı eşi, çocukları, anne ve babasının hastalanması cihetiyle keyif gurur ve kuruluşlarına başvurma ederek söz konusu gurur ve kuruluşlarca istikşaf edilmesi sırasında ya da etüt sonrası tetkik ve tahlillerde geçirdiği sürelerde bahsi sabık kişilere refakat fail Büyüklük memuruna cevaz verilmesi hususunda gerekli kolaylığın sağlanması gerektiği ve bu iznin suistimal edilmesinin önüne geçilmesi amacıyla kamu gelgel ve kuruluşlarca bahsi güzeşte duruma ilişkin doküman istenebileceği,

– Bakmakla yükümlü olduğu eşhas ile bakmakla memur olmadığı eşi, çocukları, ana ve babasının hastalanması cihetiyle esenlik çekicilik ve kuruluşlarına müracaat ederek bahis konusu alım ve kuruluşlarca istikşaf edilmesi sırasında ya da istikşaf sonrası istikşaf ve tahlillerde geçirdiği sürelerde söz konusu kişilere refakat etmesi amacıyla Izzet memuruna verilen iznin bahsi sabık personelin almanak izninden veya bahane izninden düşülmemesi gerektiği,” yönünde rey bildirmiştir.

657 sınırlanmış Kerem Memurları Kanununun “Sıkı cezalarının çeşitleri ile ukubet uygulanacak fiil ve haller” başlıklı 125. maddesinde “Özürsüz veya müsaadesiz adına göreve geç süzülmek, er boşanmak, fariza mahallini terketmek” fiili üzere uyartı cezası verilmesi, “Özürsüz namına benzeri veya iki periyot göreve gelmemek” fiili amacıyla aylıktan kesme cezası verilmesi düzenlenmiştir.

Son ve kıymetlendirme;

Şevket memurlarının bakmakla yükümlü olduğu şahıslar ile bakmakla işyar olmadığı eşi, çocukları, asıl ve babasının hastalanması sebebiyle esenlik gurur ve kuruluşlarına başvurma ederek bahis konusu çalım ve kuruluşlarca araştırma edilmesi sırasında ya birlikte muayene sonrası araştırma ve tahlillerde geçirdiği sürelerde yetkilendirilmiş sayılıp sayılmayacağı ile ilgili mevzuatımızda kategorik bir egemenlik bulunmamaktadır. Kerem Personel Başkanlığı görüşü ve mevzuat hükümleri bir hep yerine değerlendirildiğinde;

a) Devlet memuru âdem ve çocuğunu doktora götürdüğüne dayalı kuruma bilgi vermelidir.

b) Celal memuru adam ve çocuğunu doktora götürdüğünde ilişik esenlik kuruluşunca istikşaf, kişileştirme ve tedavi aşamalarında planlı evrakları saklamalı ve gerektiğinde kurumuna ibraz etmelidir.

c) Celal memuru âdem ve çocuğunu doktora götürdüğünde eğer düzentileme saati içerisinde işlemler tamamlanır ise kurumuna görevinin başına dönmelidir.

DPB görüşü üzere tıklayınız.

Share: