Çığır yüksekokulu kadrolarında, yabancı açkı şartı, 70 namına belirlenebilir mi?

Üniversiteler eliyle iz yüksekokulu bünyesinde zar edilen öğretim yardımcısı kadrolarında komütatör şartı 70 kendisine belirlenemez!

SORU:

Sivas Haber ve Teknoloji Üniversitesi eliyle 20 Son Teşrin 2019 haset car edilen Sivas Çığır Yüksekokulu Motorlu Vesait ve Iblağ Teknolojileri Bölümü Tayyare Teknolojisi programında 70 ecnebi miftah şartı aramıştır. Tamam üniversiteler iz yüksekokullarında ecnebi miftah şartı aramazken bu üniversite öğretim görevlisi kadrosunda 70 puan şartı aramasının yasalı dayanağı var mıdır?

CEVAP:

Bilindiği üzere, fehamet ve vakıf yükseköğretim kurumlarında ilan edilen öğretim yardımcısı ve asistan kadrolarına başvuracak adaylarda aranan umumi ve hususi şerait ile muafiyetler, 09 Kasım 2018 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Tedrisat Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Üzerine Yönetmelik”te düzenlenmiştir.

söz konusu yönetmelikte UMUMI KOŞULLAR;

-657 dar Izzet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları örtmek,

– ALES’ten sunma bir iki 70, Yükseköğretim Kurulu yoluyla akseptans edilen merkezi yabancı vasıta sınavından sunu beş altı 50 nokta veya eşdeğerliği kabul edilen aynı sınavdan bu benek muadili tıpkı benek almış kalkışmak,

Şeklinde düzlük almıştır.

Bire Bir yönetmelikte Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda HUSUSI ŞERAIT adına;

-ÖĞRETIM YARDIMCISI kadrosuna başvuracak adaylarda sunu beş altı tezli faziletkâr lisans derecesine iyesi olmak yahut lisans ve efdal lisans derecesini birlikte veren programlardan artmak,

– Iz yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu eliyle belirlenen eksperlik alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda yeryüzü az tezli faziletli lisans derecesine sahip olmak evet de lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında bildirme bir iki iki yıl deneme sahibi oluşmak,

Adaylarda, ecnebi dille eğitim ve tedrisat yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda tayin yapılacak programın yetişek dilinde; veri alanı yabancı dille ilişkin kadrolara yapılacak öğretim yardımcısı atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 mahdut Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi mucibince mecburi ecnebi dil dersini isnat etmek üzere öğretim yardımcısı kadrolarına yapılacak atamalarda ait dilde; yükseköğretim kurumlarının arsıulusal ilgiler ile yabancı dille ilgilendiren kılgılı birimlerinde istihdam edilecek öğretim yardımcısı atamalarında, sunma az tıpkı dilde Yükseköğretim Kurulu marifetiyle akseptans edilen merkezi yabancı açar sınavından yer az 80 fakül yahut eşdeğerliği akseptans edilen bir sınavdan bu nokta muadili benzeri puana sahip olmak,

Olarak düzenlenmiştir.

Özge taraftan, mezkür yönetmeliğin “Muafiyet” antetli 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; “Patika yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki talim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.” düzenlemesi vadi almaktadır.

KAPAT X

Yukarıda düz sunulan mevzuat hükümleri alay malay değerlendirildiğinde;

– Kadronun car edildiği iz yüksekokulu programlarında yabancı anahtar şartı aranmasının istisnai durumunun yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasında düzenlendiği,

– Buna bakarak; çığır yüksekokulu bünyesinde ecnebi dille terbiye ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim bilimi dilinde Yükseköğretim Yerleşmiş tarafından akseptans edilen merkezi ecnebi çevirgeç sınavından sunma az 80 fakül yahut eşdeğerliği akseptans edilen benzeri sınavdan bu fakül muadili ayrımsız puana sahip olmak şartı aranacağı,

– Nedeniyle, Sivas Olgun ve Teknoloji Üniversitesi vasıtasıyla Sivas Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Iblağ Teknolojileri Bölümü Uçak Teknolojisi programında ecnebi dille terbiye talim yapılması halinde ecnebi çevirgeç şartının aranabileceği, fakat bu şartın yönetmelik göre 70 yerine 80 adına belirlenmesi gerektiği,

Değerlendirilmektedir.

Share: