Cengiz İnşaat’tan ‘Bodrum Behişt Koyu’ açıklaması

Cengiz İnşaat, şirketin Bodrum Behişt Derin’nda kâin taşınmazı ile ilişik Danıştay’üstelik temas ülkü bulunmadığını, burada hayata geçirilecek projenin sit statülerine ve imar planına akıllıca olarak gerçekleştirileceğini duyurdu.

Cengiz İnşaat’tan yapılan açıklamada, şirketin Bodrum Cennet Koyu’nda bulunan taşınmazı ile ilişik bilgilendirmede bulunuldu.

Muğla Bodrum’bile mevcut Göl Mahallesi’ndeki taşınmazın Hazine’ye aitken 1 Haziran 2010’üstelik özelleştirme programına alındığı, özelleştirme kapsamına alınma kararına cebin açılan davanın Danıştay tarafından reddedildiği tamlanan açıklamada, şu ifadelere düz verildi:

“Bodrumlu ara sıra vatandaşların özelleştirme ihalesi öncesinde Osmanlı tapusundan kaynaklı yerine arazide hak iddiaları reşit ise de Kadastro Mahkemesi’nde görülen bu sevgili, Hazne lehine kesinleşmiş ve yerey, bu ülkü sonucunda Hazine adına tescil edilmiştir. Parselin bulunduğu kayran, 1990’lı yıllardan beri imar planlarında turizm alanı adına sınırlı olup Özelleştirme İdaresi Başkanlığı üstelik 2012’de buna bakarak yıpranmamış aynı imar planı hazırlamıştır ve bu ümran planı halen yürürlüktedir. Bu mamure planı hazırlandıktan sonraları tescilli sit statüleri ile alay malay taşınmazın özelleştirme ihalesi yapılmış ve taşınmaza 277 milyon TL (o dönemki kurla 152 milyon dolar) öneri veren müşteri ihaleyi kazanmıştır. İhale sonrasında alıcının ehil olduğu iştirak olan Bodrumbir Turizm Envestisman NANIAZIZ ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı arasında satış sözleşmesi imzalanmıştır.

İhale işleminin iptali amacıyla Danıştay’bile yönetimsel davalar küşade ise dahi o dönemde taşınmazın tapudan devrini önleyecek bir yürütmenin durdurulması veya bozma kararı verilmemiş ve Bodrumbir SERPMEK, münakasa bedelini ödeyerek taşınmazın tapusunu devralmıştır. Bodrumbir AŞ, daha sonradan Cengiz İnşaat Şan. ve Tic. ATLATMAK eliyle devralınmış ve taşınmazın mülkiyeti bu şekilde şirketimize fehim etmiştir.”

– “Arazinin meri bayındırlık planı, özelleştirme ihalesinden önceki yapılmıştır”

Açıklamada, kamuoyunda akıbet dönemde kayran kayran paylaşımların tersine şu anda bu konu karşı Danıştay’bile bitmeme eden herhangi bir sorun bulunmadığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Özelleştirme ihalesinin iptaline ait adına taşınmazın alıcıya devrinden haddinden fazla sonraları verilmiş olan Danıştay kararı, hukuken şirketimizin parseldeki sahiplik hakkını etkilememektedir. Arazinin tapusunun şirketimize devrinden sonra 2013’te arsa üzerindeki belkili yapılaşma alanında 157 ayrı noktada tetkik işlenmiş ve tetkik sonucunda Bodrum Kaymakamlığı Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü marifetiyle araziyle ilgilendiren 24 Familya 2014 günlü benzeri ifade hazırlanmıştır. Rapora bakarak, taharri yapılan bu 157 noktanın hiçbirinde seçme kazı bilimsel buluntuya rastlanmamıştır. Bu raporda antrparantez sosyal medyada paylaşılan ve şirketimizin parselinden çıktığı tez edilen buluntuların parselde gerçekleştirilen aynı istikşaf ya birlikte kazıda ortaya çıkmadığı stabil olarak tespit edilmiştir.

Ayrıca, parselin yapılaşmaya şu anda açıldığı ve ümran planının mahkemece iptal edildiğine ait iddialar kaynak dışıdır. Filhakika yukarıda bahsedildiği için arazinin meri bayındırlık planı, özelleştirme ihalesinden önce 2012’de mamul olup kesinleşmiştir ve halen yürürlüktedir. Özelleştirme ihalesinden sonra arazinin mamure yerinde seçme değişiklik yapılmamıştır.”

– “Sit alanı korunacak”

Arazideki 1. paye arkeolojik sit alanı kendisine tescilli olan kısmın ayrı tıpkı parsel yerine tapuya tescil edildiği belirtilen açıklamada, “Yasa gereği bu 1. etap arkeolojik sit alanında gelişigüzel yapılaşma elhak benzer değildir. Bu sit alanı şirketimizce bire bir şekilde korunacaktır. Sosyal medyada düzlük düz ve ormanlık yerine sâdır Behişt Dip fotoğrafı, Şirketimizin parseline ilişkin değildir. Şirketimizin parseli ormanlık düz olmayıp ekteki fotoğrafta da görüldüğü amacıyla yeğin arazidir ve bu nedenle, parselde gerçekleşecek projede her dikme kesimi bahis konusu değildir. Sit statülerine ve bayındırlık planına uygun kendisine gerçekleştirilecek bu proje kapsamında parsele 50.000 sayı ongun dikilecektir. Parselde gerçekleştirilecek projede, yürürlükte mevcut bayındırlık planı hükümlerine, ilgili resmi gelgel kararlarına, sit mevzuatı ile ilişkin sair mevzuata makul davranılacak olup Şirketimiz, kamuoyunu seçme aşamada bilgilendirecektir.” ifadeleri kullanıldı.

Share: