Bu kadrolara mucize olmazsa 1 hayat başvuracak!

Manisa Çap Bayar Üniversitesi aracılığıyla car edilen kontratlı personel pozisyonlarında kişileri tanımlayan hususi şartlara kayran verildi!

Manisa Büyüklük Bayar Üniversitesi yoluyla 1 Açıklık 2021 tarihinde farklı alanlarda çalıştırılmak amacıyla toplamda 22 kontratlı afiyet personeli kurum ilanına çıkılmıştır. Maatteessüf yine ilanı incelediğimizde matlup adayın kabul etmek amacıyla nagehan çokça spesifik şarta kayran verildiğini gördük.

Örneğin, şeş çatlak numaralı sektör personeli alımında; İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organize, Dalavere Bilimleri, Dalavere Bilimleri ve Önderlik, Saymanlık-Finansman, Muhasebe ve Mali Dalavere, Muhasebe ve Para Yönetimi, Pazarlama, Amme Idaresi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Ulum, Ekonomi-Idare Bilimleri, Ekonomi Siyasal ve Cemiyet Felsefesi Lisans Programlarının Birinden Oluşmak şartlarına ilave yerine;

*En bir iki 5(ilkokul) Yıl İhale İş ve İşlemleri Üzerine Deneyime Iyesi Olmak, * Bilgisayar İşletmenliği Sertifikasına Sahip Olmak, * Enfeksiyondan Sığınma Teknikleri Eğitimi Belgesine Iyesi Olmak, * Tıbbi Kâtiplik Eğitimi Belgesine Sahip Olmak, * Ana İletişim Eğitimi Belgesine Sahip Olmak.

üzere aracısız adayı tanımlayan belge şartlarına düzlük verilmiştir.

11 ayakyolu numaralı Fizyoterapist alımında ise esasen adayı tanımlayan şu şartlara saha verilmiştir:

* Fizik Tedavisi ve Rehabilitasyon Lisans Programı Mezunu Girmek, *Osteopati El Kitabı Sağaltım-Ark İğne Apiko Nokta Terapisi Alanında Terbiye Belgesine Iyesi Olmak, *Osteopati Manuel Terapi-Yürek Terapisi Alanında Eğitim Belgesine Iyesi Olmak, * Auriküloterapi Eğitim Bilimi Belgesine Sahip Olmak, *Fibromiyalji Sendromunda Otama Yöntemlerine İlişkin Terbiye Belgesine Iyesi Olmak.

Görülebileceği amacıyla, üniversite aracılığıyla mergup adayı kabul etmek için afaki ve denetlenebilir kurallara yeraltı kendisine kişiye özel eğitim ve sertifikalara saha verilmiştir.

Haliyle mutluluk genelindeki bu ilana şaşırtıcı olmazsa BİR KİŞİ başvurabilecektir.

Share: