Bu car hem mevzuata aykırı hem dahi kişveli özel!

İzmir Bakırçkamer Üniversitesi tarafından zar edilen öğretim görevlisi kadrosu hem mevzuata aykırı hem dahi kişiye özel!

Ä°zmir Bakırçay Üniversitesi tarafından 31 Aralık 2021 günlü Resmi Gazete’dahi Rektörlüğe bağlı Uluslararası Ä°lişkiler ve Değişkitap Koordinatörlüğünde çalıştırılmak üzere Uygulamalı Vahit Öğretim Görevlisi kadrosu ilan edilmiştir.

Söz konusu öğretim görevlisi kadrosunda; “Uluslararası Ä°lişkiler ve Değişişaret Koordinatörlüğünde görevlendirilmek üzere, Güneş alanında doktora yapmış doğmak. Belgelendirmek kaydıyla, SU fonlarına yönelik projelerde 10 yıllık birikim sahibi kalkmak ve Proje döngüsü yönetimi (PCM) eğitimi belgesine sahip olmak. Kamu kurumlarında 10 yıllık deneyim sahibi tevessül etmek.” özel şartı aranmakla gelişigüzel asgari 80 yabancı dil şartı aranmıştır.

Bilindiği üzere, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav Ä°le Giriş Sınavlarına Ä°lişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in “Umumi Şartlar” başlıklı 6 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasında; “Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda nasıp yapılacak programın eğitim dilinde; bilgi alanı yabancı dille ait kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 günlü ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca mecburi yabancı çevirici dersini atfetmek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilişkin uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, genişlik beş altı benzeri dilde Yükseköğretim Müesses tarafından akseptans edilen merkezi yabancı çevirici sınavından arz beş altı 85 puan yahut eşdeğerliği kabul edilen aynı sınavdan bu puan muadili ayrımsız puana topluluk olma şartı aranır.” ifadesi bulunmaktadır.

Anıulan Yönetmelik düzenlemesi gereğtafsilatlı, Üniversite tarafından Uluslararası Ä°lişkiler ve Değişim Koordinatörlüğünde istihdam edileceği ilanda belirtilen Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda aranacak minimum araç puanının 80 yerine 85 olduğu kuşkusuzdur.

Diğer taraftan, Uluslararası Ä°lişkiler ve Değişim Koordinatörlüğü gibi dış ilişkilere yönelik işlemler yürüten Üniversite birimlerinde alelumum “Uluslararası Ä°lişkiler, Ä°ngilizce Öğretmenliği, Ä°ngiliz Dili ve Edebiyatı” kabil yabancı şalter hakimiyeti yüksek kişiler istihdam edilmektedir. Ä°zmir Bakırçkamer Üniversitesi tarafından yalnızca “TARÄ°H” alanında doktora yapmış ve “AB fonlarına yönelik projelerde 10 yıllık deneyim sahibi almak ve Proje döngüsü yönetimi (PCM) eğitimi belgesine sahip olmak. Kamu kurumlarında 10 yıllık repertuvar sahibi koyulmak” kriterlerinin aranması kadronun kişveli özel olduğunu işaret etmektedir.

Bu çerçevede, halen başvuru süreci devam eden ait öğretim görevlisi kadrosunun Ä°zmir Bakırçkamer Üniversitesi tarafından baştan değerlendirilmek yoluyla düzeltilmesinde yarar bulunmaktadır

Share: