(B)Tipi Entegre 112 çalışanlarının resmi kıyafet sorunu

Bütünleşmiş Hastanelerin özlük bütçeleri olmadığından dolayı bazı illerde bütünleşmiş 112 personelinin kadroları Ä°l Ambulans Servisi Kumanda Taharri Merkezine geçirilerek yaşanan sorun çözülmektedir. Bazı illerde ise sav devam etmektedir.

SORU: Ahali sağlığı başkanlığı emrinde bütünleşmiş hastanede b tipi bütünleşmiş 112 de çalışıkıymetlendirme. Sayı Farkı 2-3 yıldır 112 kıyafeti alamıyoruz sebebini sorduğumuzda bunu 112 kk başhekimliği değil kendi başkanlığınız almalıdır diye niteleyerek karşılık alıyoruz.

YANIT: Bilindiği üzere memurlara yapılacak üst yardımı yönetmeliği haşiye: A 12.maddesinde “ambulans servisi başhekimliği yönetsel ve bindi birimleri ile başhekimliğe bağlı komuta taharri merkezi ve istasyonlarda görevli personele özel görev kıyafeti olarak belirlenmiş bulunan giyim eşyalarının dışında giyecek yardımı yapılmaz.” denilmektedir.

Ivedi Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği 10.madde (b) bendinde B Tipi Ä°stasyon tanımı yapılmış; “Birinci, ikinci ve üçüncü etap resmi sağlık kurum ve kuruluşları ile entegre olarak selis cankurtaran ve ivedi servis hizmeti sunulan, kadrosu ve özlük hakları bakımından bünyesinde bulunduğu kuruma, ambulans hizmeti bakımından merkeze bağlı olan istasyonlardır.” denilmekte ve Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ä°l Ambulans Servisi Çalışma Yönergesi 4.madde (i) bendi ile bu koyuya açıklık getirilmiş olup, ” (B ) tipi entegre ivedili istasyonlarda çalışan tüm personelin iaşe, ibate ve kıyafet yardımı üzere özlük hakları çalışarak çalıştığı hava tarafından karşılanacak, bu konularda devlet cankurtaran servisi başhekimliğinin standartları geçerli olacaktır.” denilmektedir.

Bu durumda; Umum sağlığı başkanlığı emrinde B tipi entegre 112 da çalışmanızdan dolayı, ilişik yönetmelikte geçbildirme, “kadrosu ve özlük hakları bakımından bünyesinde bulunduğu kuruma bağlıdır” ve “kıyafet yardımı kabilinden özlük hakları çalışarak çalıştığı gurur tarafından karşılanacak” hükümleri gereğetraflı 112 resmi kıyafetinizi Ä°l Ambulans Servisi Kumanda Taharri Merkezinden değiklim bağlı olduğunuz gelgel tarafından gerçekleştirme edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca, Bütünleşmiş Hastanelerin öz bütçeleri olmadığından dolayı bazı illerde böyle sorunların bitmeme ettiği, bazılarında ise entegre 112 personellerinin kadrolarının Ä°l Ambulans Servisi Komuta Taharri Merkezine geçirilerek bu sorunun önüne geçildiği ve Sağlık Bakanlığı tarafından bu bahis üzerinde çalışma yapıldığı gelen bilgiler arasındadır.

Share: