Boyut dışı KİT personeli iş mahkemelerinde sav anahtar

25 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete’bile yayımlanarak yürürlüğe giren 7036 az İş Mahkemeleri Kanunu’na bakarak, nitelik dışı personel, kurumu aleyhine davaları yönetim mahkemesinde değil iş mahkemesinde açacak

Resmi Gazete’üstelik yayımlanarak yürürlüğe giren 7036 az İş Mahkemeleri Kanunu’nun 37. maddesi ile 399 basit KHK’ye “MELFUF HUSUS 3- Bu Yasa Mesabesinde Kararnamenin eklenmiş 1 inci ve eğreti 9 uncu maddelerine tabi adım ve merbut ortaklıklarda şişko iş sözleşmesi kapsamı dışında çalışan personel ile bu girişim ve sadık ortaklıklar arasında, gelişim ilişkisi nedeniyle sözleşmeden veya kanundan doğan temas cins ülfet uyuşmazlıklarına ait sav ve amal iş mahkemelerinde görülür.” hükmü eklenmiştir.

Kimler Format Dışı KİT Personeli?

Hususi ahbaplık hükümlerine göre kurulan gâh KİT’ler 233 sınırlanmış KHK’nin kapsamında olmakla birlikte personel rejimini düzenleyen 399 mahdut KHK’nin dışında tutulmuştur. Bu KİT’lere TPAO ve BOTAŞ eş adına gösterilebilir. Bu kurumlarda personel rejimi hususi hukuk hükümlerine tabidir. umum müdür karışma şişman personel gelişim kanunun kapsamındadır. Fakat işvereni entrika eden ve çekicilik üzere kritik görevleri yürütme eden personel şişman iş sözleşmesinin dışında tutulmaktadır. Bu personel grubu boyut dışı personel yerine anılmaktadır.

Düzenleme Neyi Değiştirdi?

Ikilik Mahkemesi format dışı personelin kurumu aleyhinde açtığı davaların dalavere mahkemelerinin görev alanına girdiğine karar vermiştir. Bu kararlar neticesinde kapsam dışı personel hisse senedi hukukuna tabi olmasına karşın istihdama ilişkin davaları hile mahkemelerinde görülmüştür.

Getirilen düzenlemeyle boyut dışı personel istihdamına ilgilendiren davalar bile gelişim mahkemelerinin görev alanına karışma edilmiştir.

Dava Açmadan Geçmiş Arabulucuya Gitmek Mecburi Arkaç Geldi

Boyut dışı personel da getirilen eskimemiş düzenlemeyle diğer işçiler kabilinden sav açmadan ilk arabulucuya müracaat etmek zorundadır. İş kazası veya iz hastalığından kaynaklanan maddesel ve tazminat davası ile bunlarla ait tayin, itiraz ve cayma davalarında önceyse arabulucuya başvurmak zorunlu değildir.

Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içre sonuçlandırır. Bu müddet zorunlu hallerde arabulucu vasıtasıyla genişlik fazla bir hafta uzatılabilir. Arabulucu yoluyla anlaşma sağlanamaması halinde sav ayırmak için, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilgili serencam tutanağın aslını yahut arabulucu yoluyla konfirme tıpkısı örneğini dava dilekçesine iaşe etmek gerekmektedir.

Share: