bölüm başkanı zata mahsus kadroya içtimai medyadan isyan etti

Bursa Uludağ Üniversitesi Ünsiyet Fakültesi tarafından kişiye özel kendisine car edilen asistan kadrosuna Kürsü Başkanı aracılığıyla toplumsal medyada isyan edildi.

Akademide son yıllarda giderek keder benzeri duruma dönüşen “kişiye özel” kol meselesini onlarca haberimizde farklı örneklerle gündeme getirdik. Bir kısmını üniversiteler nakız etti, tıpkısı kısmında ise bildiklerini okuyup geçtiler. Fakat, bulunan durum o derece keyfiyete büründü ki, yükseköğretim sisteminin içindeki yöneticilerde isyan ölçü kuzuluk geldi.

Bursa Uludağ Üniversitesi aracılığıyla 23 Son Teşrin 2021 tarihinde Hukuk Fakültesi bünyesinde çalıştırılmak amacıyla 8 Araştırma Görevlisi kadrosu car edilmiştir. Bunlardan Amme Hukuku Bölümü Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalında özel araç olarak; “Ünsiyet Fakültesi ve Arsıulusal İlişkiler Bölümü mezunu tevessül etmek. Arsıulusal İlişkiler alanında Tezli Faziletli Lisans yapmış olmak. Amme Hukuku alanında tezli faziletli lisans yapıyor atılmak” düz almıştır.

Başvuracak adayın iki lisansı, benzeri eksiksiz tezli faziletkâr lisansı ve halihazırda devam etmekte olan bire bir bile tezli faziletkâr lisansının olması istenmiştir.

İlan edilen grup ayrımsız tarihte Ünsiyet Fakültesinde vadi verilen araştırma görevlisi kadroları için aranan özel şartlara bakıldığında, yalınlık ayrımsız şekilde ataması yapılması memul kişiyi tanım etmektedir. Gayrı taraftan trajikomik olan ise kadronun zar edildiği Ahbaplık Fakültesi Kamu Hukuku Kürsü Başkanı Prof. Dr. Zeynel T. Kangal’ın toplumsal medyada yaptığı paylaşımla gözler önüne serilmiştir.

Bölüm Başkanı Sayın Kangal, “ilan edilen kadronun hususi koşuluyla ilgili hangi Anabilim Dalı Başkanının, hangi Bölüm Başkanı namına kendisinin ne üstelik Fakülte Yönetim Kurulunun haberinin olduğunu, aynı önceki ilanda dahi eş aynı denemenin yapıldığını, vakit kaybetmeden benzeri seçimlik ders olduğunu, ayrıca böyle tıpkısı yola başvurarak namına hususi şartlı zar çıkaran, medrese iradesini hiçe sayan adayın bile aktöresel ve töre bilimi sorunları olduğunun engelsiz olduğunu, donanımına güvenen tıpkısı kişinin bu yollara başvurmayacağını” anlatım etmiştir.

Ülkemizin esaslı yükseköğretim kurumlarından Uludağ Üniversitesinin Ülfet Fakültesinde zar edilen araştırma görevlisi kadrosunun özel şartından; Anabilim Dalı Başkanı, Kürsü Başkanı ve Dekanlık namına hikmet sahibi olmadıklarını ve Kürsü Başkanı hocamız ilanın hususi şart içerdiğini açık herkese duyurmuştur. Bu vakıa, akademinin içinde bulunduğu şiddetli durumu özetleyen haddinden fazla azrail yeknesak adına ihtimal bile tarihe geçecektir.

Anabilim dalı başkanlığı, kısım başkanlığı ve dekanlığı pasifize ederek ortak aklın merkezi olması müstelzim üniversitelerde tedrisat elemanı ilanlarında biricik yetkiyi Rektör adına belirleyen mevzuatımız, bunu da değiştirmemekte direngen Yükseköğretim Kurulumuzun bu konkre mesele ne kadar ilgisini çekecektir bilemiyoruz. Fakat, güdük sürede yükseköğretimde personel istihdamında esaslı reformlar yapılmaması halinde haddinden fazla elan pahal durumları bizler yerine darülfünun bağırsak dinamiklerinin “bu örnekte olduğu kabil” kamuoyuyla paylaşmasının sahne olmadığını söylesek herhalde kusurlu olmaz!

Share: