Bir unvan amma aylık farkı 124 TL!

Antet abus gelebilir amma şöhret, aşama ve kademesi ayrımsız olan iki memurun maaşı ortada bu kadar mahiye farkı bulunmaktadır. İsterseniz cevabını açıklayalım. Rastgele iki memur dahi müfettiş ve dereceleri 7/1’dir. Ancak, birisi 5510 sayılı Kanun’a tabi adına göreve başlamıştır, gayr ise 5434 az Kanun’a bakarak işe başlamıştır.

5434 basit Yasa’a bağımlı kendisine 7/1 derecede fariza özne denetmen 3.803 TL açık mahiye alırken, 5510 sayılı Kanun’a bağımlı adına 7/1 derecede görev eden müfettiş 3.679 TL net aylık almaktadır. İki mahiye beyninde ise 124 TL’lik maaş farkı oluşmaktadır. Bu farkın ana sebebi ise brüt maaştan yapılan zahmetli kesintilerinin değişik olmasıdır.

Namzetlik döneminde kıygın olanlar periyot amacıyla üç sene özlemek zorunda mıdır?

Aday işyar olarak görev yapmaktayken almış olduğum uyartı cezası nedeniyle görevime akıbet verilmiştir. Kanunuesasi Mahkemesi tarafından sunulan karar mucibince kamuya esasen lacerem dönebilirim?

Henüz önce bu köşeden namzet memurların mağduriyetlerinin çözülmesi üzere bir nice abece kaleme almış olmamıza rağmen çözüm üretilmemişti. Temel Mahkemesi 14/11/2013 tarihli ve E.: 2013/15, K.: 2013/131 dar Kararı ile sorunu kırkyıllık çözmüştür. Ancak, husus fek kararından sonradan kelaynak kuşuna dönmüştür.

Sorunun kaynağı neydi?

6111 az Yasa’la 657 az Celal Memurları Kanunu’nun 57’nci maddesinde namzet memurin aleyhine yapılan aranjman pratikte çokça bunaltıcı mağduriyetlere yol açmaya başlamış, maalesef birçok aday görevli bu nedenle memuriyetlerini kaybetmişti. Aday memurların adaylık döneminde düzen bağı cezası almamaları bu nedenle gelecekleri açısından berenarı önemliydi. aksi hâlde yapacakları amiyane hatalar nedeniyle alacakları sıkı cezası dolayısıyla görevleri (memuriyetleri) sona erdirilmekteydi. Burada idarelerin de takdir hakları yoktu. Ayrıca, bu bap hükümleri mucibince ilişikleri kesilenler 3 yıl süreyle yeniden ululuk memuru olamamaktaydı.

Ancak, Esas Mahkemesi 657 sayılı Yasa’un namzetlik süresi böylece verimsizlik halini düzenleyen 57’nci maddesinde kayran düzlük; ‘Adaylık süresi ortamında sıkı cezası almış olanların düzen bağı amirlerinin teklifi ve atamaya çıkışlı amirin onayı ile ilişikleri kesilir’ hükmünü bozma etmiş ve yaşanan mağduriyetler nazik oranda ortadan kalkmıştı. İptal sonrasında ise ortaya aşağıdaki madde çıkmıştır.

‘Adaylık süresi böylelikle kısırlık:

Madde 57İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Heybet Personel Başkanlığı’na bildirilir. Namzetlik devresi ortamında yahut sonunda, 56’ncı ve bu husus hükümlerine göre ilişikleri kesilenler (esenlik nedenleri aut) 3 sene müddet ile büyüklük memurluğuna alınmazlar.’

Görüleceği için, Kanunuesasi Mahkemesi’nin tahrip kararından bilahare maddenin baştan düzenlenmesi gerekirken maalesef şu ana kadar gelişigüzel düzenleme yapılmamıştır. Elhak özellik metninin son halinin ilgililer marifetiyle okunup okunmadığından güvenli değiliz. Şayet okunmuş olsaydı, yürürlüğe giren torba kanunlardan birinde maddede zaruri aranjman yapılırdı.

Yön gereğince görevden atılanlar nasıl dönecek?

Kanun maddesinde yer kayran metne göre bu maddeye göre ilişiği kesilenler üç yıl göreve başlayamayacaklardır. Ancak, ilgilendiren akçakesme nedeni Kanunuesasi Mahkemesi kararıyla ortadan kalktığı amacıyla bu hükmün uygulama imkanı bulunmamaktadır. Nedeniyle iptal edilen hükme bakarak ilişiği kesilenlerin gine memuriyete dönmelerinin önünde hiçbir bariyer bulunmamaktadır.

Öncelikle bu konuda Mehabet Personel Başkanlığı’nca ayrımsız deklarasyon hazırlanmalı ve bunlar için lacerem işlem yapılacağı açıklanmalıdır. Zira, bu konuda mağdur sayısı az çok fazladır ve bunların mağduriyetlerinin birlikte bir dakika ilk giderilmesi gerekmektedir.

KAPAT X

Fakat, bunlar üzerine incizap sonrası çağ prosedürü uygulanamaz. Çünkü, bunlar 657 sınırlanmış Kanun’un ait hükümleri gereğince ricat etmedikleri için 657 çevrilmiş Yasa’un 92’nci maddesi uyarınca istifa sonrası aktarılma prosedürü uygulanamaz. Elhak Azamet Personel Başkanlığı’nın vermiş olduğu 12/03/2009 günlü ve 4632 basit görüşte dahi analog ifadelere saha verilmiştir.

Bari ülkü bittabi çözülecektir diyerek akla bir istifham gelebilir. Yapılması müstelzim idari tıpkısı işlemle ait kesme işleminin Temel Mahkemesi kararının yürürlüğe girdiği tarihten sonradan düşüncesiz alınmasına ilgili sürecin başlatılmasıdır. Öncelikle ilgililerin bir istida ile kurumlarına müracaat etmesi ve kurularının üstelik ilgilileri göreve döndürmeleri gerekmektedir. Kurumlar iri olasılıkla Fehamet Personel Başkanlığı’na görüş soracaklardır ve mevrut görüşe göre prosedür yapacaklardır.

Share: