Binlerce amme personelini ilgili nazik aynı düşün

Bazı Bazı Celal Personel Başkanlığı vermiş olduğu benzeri görüşle binlerce amme personeliyle ilişkin olarak serencam derece ciddi görüşler vermektedir. Bu görüşlerle evet pahal tıpkısı dava çözülmekte evet dahi yoğun sorunlar katlanarak devam etmektedir.

6111 basit Kanun ile 657 Çevrilmiş Celal Memurları Kanununda yapılan değişliklerin 399 mahdut KHK kapsamında istihdam edilen kontratlı personele uygulanmasında ilgili yaşanan sıkıntılarla ilgili namına Oran Personel Başkanlığı 18/05/2011 tarihli ve 7115 dar görüşüyle eleştiri açıklamalarda bulunmuştur. Buna bakarak:

1. 399 mahdut Yasa Hükmünde Kararname kapsamında etkin kontratlı personele; 15/4/2011 günlü ve 27906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlisi Umumi Tebliğinde düz düzlük hükümlere göre iş organizasyon edilmesi gerekmekte olup, eşi mevlit yapan kontratlı personelin 10 günlük atalık izninden faydalanabileceği, ancak sözleşmeli personelin kendisinin yahut çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde 399 az KHK bile kayran kayran izinlerin verilmesi gerekmektedir.

2. İlk kez göreve başlatılan sözleşmeli personelin deneme süresi içinde memuriyetten tart dışında ukubet alması halinde bu ceza gerekçe gösterilerek sözleşmesinin fesh edilemeyecektir.

3. Armağan yahut muvaffakiyet belgesi almayan fakat eski hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olanlar üzerine da disiplin cezası verilmesinde tahfif (hafifletme) uygulanabilecektir.

4. Muvaffakiyet ve faik muvaffakiyet belgesi uygulaması, sözleşmeli personel karşı uygulanmayacaktır.

5. Sözleşmeli personele verilecek aile yardımı ödeneğinin 657 sınırlanmış Kanunda Devlet memurları amacıyla belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ödenmesi gerekmektedir.

40 zaman yıllık izne adalet kazandım mı?

02/07/2013 tarihinde kontratlı görevli namına göreve başladım. Yaklaşık 1-2 ay sonradan kadroya geçtim. Asaletim onaylandı diye biliyorum. Şu dakika kestirmece 10 aylık memurum. Göreve başlamadan ilk 15 ay adına askeriye yaptım. 02/07/2014 tarihinde almanak iznim bizatihi gelecek. Serbest askerlik süremin yıllık cevaz bakımından değerlendirildiğinde 10 maaş memurluk ve 15 maaş bayrakaltı birlikte değerlendirilip tarafıma 25 ay bakım süresine müteakiben 40 günlük izin verilir mi? Eğer verilirse, bu konuda komisyona başvuru yaparken ne kararları sunmam gerekiyor?

657 sayılı Kanunun almanak izin antetli 102 nci maddesinde; ‘Izzet memurlarının almanak cevaz süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl karışma) olanlar için yirmi periyot, hizmeti on yıldan aşkın olanlar üzere 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere azimet ve dolaşma amacıyla yeryüzü çok ikişer zaman eklenebilir’ hükmüne yer verilmiştir.

Bu maddede kayran verilen hizmet kavramıyla ilgilendiren namına 154 sıra nolu Oran Memurları Kanunu Genel Tebliğinde; Almanak cevaz sürelerinin hesabında, ne statüde olursa olsun kamu gurur ve kuruluşlarında sabık hizmet süreleri ile kamu hava ve kuruluşlarında geçmese bile Mehabet memurlarının kazanılmış adalet aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiği rapor edilmiştir.

Ahmet Ünlü’nün yazısının devamını kavzamak üzere tıklayınız.

Share: