Bin 438 yıpranmamış bilgili savcı alınacak, türe hızlanacak

Türe Bakanlığı 2021 hedeflerini belirledi: Bin 438 eskimemiş bilge-müddeiumumi alınacak. Davaların görülme süreleri kısalacak. İhtisas mahkemelerinin sayısı arttırılacak. Neva ve arabuluculuk sistemine işlerlik kazandırılacak. İşlemlerin hızlanması amacıyla yeni noterlikler açılacak. Adli teavün yapılan büyüklük sayısı 67’den 78’e çıkarılacak.

Türe Bakanlığı, yargıya çekinmezlik ile yargının etkinlik ve verimliliğinin arttırılması üzere amaçlara yansımak amacıyla yapılması planlanan faaliyetleri 2021 Başarım Programı ile açıkladı. Programda yargı teşkilatını ilgilendiren şanlı tensikat yer aldı. Programa göre, yargının verimliliği üzere ruh mahkemelerinin sayısı arttırılacak. İcra işlemlerinin daha çalışkan yürütülmesini sağlayıcı yeni yürütme dairesi modelinin uygulandığı mahal sayısı arttırılacak. Yeniden hisse senedi yoğunluğunda çoğalma tanıdık yerlerde yeni noterlikler açılacak. Hak ve özgürlüklere ilişik standartların daha de yükseltmesi için mehabetli bir sefer haritası olacak İnsan Hakları Gösteri Planı dahi programda saha aldı. Gösteri Planı’ndaki faaliyetlerin 2021’deki tahakkuk oranı yüzdelik 40 adına belirlendi.

1438 HAKİM-SAVCI ALINACAK

Takat Sınırı Programı’nda, toplanmış hakim ve müddeiumumi sayısının 21 bin 855 olduğu belirtildi. 2021’de ise 1438 hakim-savcı alımı yapılacağı kaydedildi. Böylelikle bilgili ve müddeiumumi başına sakıt dosya sayısının bile düşürülmesi hedefleniyor. Programda, 2020’de ukubet davalarının ortalama görülme süresinin 265, ülfet davalarının averaj görülme süresinin ise 279 olduğu rapor edildi. Akıllıcasına sürede yargılanma hakkının güçlendirilmesi üzere bilge, müddeiumumi ve havari personel sayısının hisse senedi yüküyle uygun olması gerektiğine dikkat çekilirken, atılacak adımlarla 2021’de averaj görülme sürelerinin ukubet davaları amacıyla 259’a, hususiyet davaları amacıyla ise 277’ye düşürülmesi hedefleniyor.

DOSTÇA ÇÖZÜM

Ayrıca mütenavip çözüm yöntemlerinden olan harmoni ve arabuluculuk sisteminin işlerliği sağlanacak. 2021’de arabuluculuk müessesesine başvurulan dosya hedefi 815 bin, uzlaştırma müessesesine başvurulan dosya hedefi 510 bin kendisine belirlendi. Uyuşmazlıkların dostane yöntemle gücük sürede sonuçlanması ve hak sisteminin elan hareketli işlemesi sağlanacak. Adli yardımlaşma yapılan devlet sayısının üstelik 67’den bu yıl 78 çıkarılması hedeflendi.

Elektronik kelepçeyle izleyecekler

2021 hedefleri kapsamında, cezaevlerinde bulunanların topluma ahenk süreçlerine müteveccih reform önlemleri arttırılacak, denetimli serbestlik hizmetleri ve alternatif yürütüm usulleri geliştirilecek, meşrut terk sistemi iyileştirilecek. Bu kapsamda, elektronik izlem ve denetimli serbestlik sistemi ile takibi yapılan birey sayısının bile artması hedefleniyor. 2020’de meslek sertifikası düzlük hükümlü ve mevkuf sayısı 85 bin olurken, 2021’de bu sayının 87 bine yükseltilmesi sağlanacak.

Share: