Bilgisayar sertifikalarına dair soru ve cevaplar

2020/2 KPSS tercihleri bağlamında sıkça sorulduğu içmağara ve mevzuatta eskimemiş ayrımsız değişiklik olmadığı için 2016 yılında yayımladığımız bire bir haberi baştan yayınlıyoruz.

2015 yılında KPSS kılavuzunda, elektronik beyin sertifikası şartında değişiklik yapılmıştır. Yapıulan değişiklikle gelişigüzel öğrenim sırasında alıyemek elektronik beyin sertifikaları için “örgün” eğitimde alınmış olma zorunluluğu kaldırılmıştır. Dolaysıyla açık eğitim yoluyla bu dersi almış olanlar, “M.E.B.’den Onaylı Elektronik Beyin İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak” niteliğine topluluk sayılmaktadır. Detaylı vukuf içmağara tıklayınız.

2020/2 KPSS Yeğleme Kılavuzunda vadi düz açıklama şu şekildedir:

“3.9. Öğrenimi sırasında mecburi/kuma/seçmeli elektronik beyin dersi düzlük ve bu hususu resmi namına belgeleyen adaylar “M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak” niteliğine, hızlı klavye kullanımı (F Klavye) dersi düzlük ve bu hususu resmi namına belgeleyen adaylar “M.E.B.’den Onaylı Hızlı Klavye Kullanımı (F Klavye) Sertifikasına Iyesi Olmak” niteliğine, rastgele bilgisayar programlama dili içeren elektronik beyin programlama dersi kayran adaylar “M.E.B.’den Onaylı Elektronik Beyin Programcısı Sertifikasına” erbap olarak değerlendirilecektir.”

BÄ°LGÄ°SAYAR SERTÄ°FÄ°KASIYLA Ä°LGÄ°LÄ° SORU VE CEVAPLAR

Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası için 160 saatlik kurs mu görmek gerekiyor?

Belirli ayrımsız saat kotası yoktur. 160 saat limiti kurslar tarafından türetilmiş aslı olmayan bir bilgidir. Kursunuz 30 saat olanaklı, 70 saat tür, 120 saat mümkün. Öyaşlı olan elinizde bire bir şehadetname olmasıdır.

Elektronik Beyin ile ilgilendiren dersi yahut İşletmenlik sertifikasını kaç yıl öncesine kadar almış olmalıyım?

Bilgisayarla ilgili dersi kaç yıl önce aldığınızın benzeri önemi namevcut. Aynı şekilde sertifikayı ne ahit aldığınız önemli değel. Ayrıca transkriptinizi ve sertifikanızı hangi ahit aldığınızın dahi bire bir önemi yoktur.

‘Enformatik’ adlı ayrımsız ibret aldım. 6225 koşulunu taşıyor muyum?

Bilişim dersi elektronik beyin içerikli bire bir derstir. Bu dersi geçmiş olduğunu belgelendirmek 6225 kodu açısından yeterlidir. Bu adayların elektronik beyin işletmenliği sertifikasına ihtiyaçları yoktur.

‘Bilgisayar Giriş’ isimli ders 6225 kodu içmağara ehliyetli midir?

Bu öğüt adı üstünde elektronik beyin içerikli ayrımsız derstir. Bu dersi geçmiş olduğunu belgelendirmek 6225 kodu açısından yeterlidir. Bu adayların bilgisayar işletmenliği sertifikasına ihtiyaçları yoktur.

‘Temel Bilgelik Teknolojileri Kullanımı’ dersi 6225 kodu içmağara yeterli midir?

Bu ders elektronik beyin içerikli benzeri derstir. Bu dersi geçmiş olduğunu belgelendirmek 6225 kodu açısından yeterlidir. Bu adayların bilgisayar işletmenliği sertifikasına ihtiyaçları yoktur.

Bilgisayar ile ait dersi geçme notumuzun bir önemi var mıdır?

KAPAT X

Geçme notu önemsizdir. Aslolan ilgili dersin başarıyla verilmiş olmasıdır. Geçme notunuz 60 üstelik olsa 90 de olsa yeterlidir. Aynı şekilde notunuz ?AA? de olsa ?DD? de olsa sertifika şartını karşılıyorsunuz.

Bilgisayar dersini kaç dögönen almam lazım?

Öbuğulanmış dersin geçilmiş olmasıdır. seçme dörutubet kotası yahut sınırı yoktur. Elhak tıpkı çok üniversitede yegâne dönem verilmektedir ve bu durumdaki adayların bütünü yerleştirme sonrası göreve başlamıştır.

Bilgisayar içerikli dersin kaç emniyet olması lazım?

Alısavuşmak bilgisayar dersinin kaç cesaret olduğu önemsizdir. Hassaten kredisi birlikte olmasa bu dersi geçmiş olmanız yeterlidir.

Bilgisayarla ilişik dersi seçmeli namına aldım?

Bilgisayar dersinin seçmeli veya mecburi bir öğüt olması öyaşlı değildir. Hangi şekilde alırsanız alın sonuçta bu dersi almış ve başarıyla geçmiş olmanız yeterlidir.

Bilgisayar bölümü mezunuyum sertifikaya ihtiyacım var mı?

Yeğleme Kılavuzunda “mesleki öğrenim görmüş başlamak şartına ilave kendisine .. sertifika sahibi tevessül etmek şartı yer alması halinde, mesleki öğrenimi olanların ayrıca bu mesleklerle ilgili . sertifika sahibi olmaları şkayırıcı değildir.” ifadesi saha almaktadır. Buna göre, bilgisayarla ilişkin bölüm okuyanların 6225 kodu içmağara sertifika almalarına ihtiyaç yoktur.

Elektronik Beyin dersini lisede aldım amma önlisans/lisans düzeyinden KPSS’ye girdim ve üniversitede iken bilgisayar dersi almadım. Sertifikaya ihtiyacım var mı?

Sertifikaya ihtiyacınız bulunmamaktadır. Bu şehadetname içmağara hayatınızın her döneminde bilgisayara ilişamaç bir ibret almış olmanız ve bunu belgelendirmeniz yeterlidir.

Elektronik Beyin dersini aldıktan sonraları başka tıpkısı bölüme geçiş yaptım ve kullanılmamış bölümümden KPSS’ye girdim. Önceki bölümümde aldığım bilgisayar dersi 6225 kodu içmağara tam midir?

Bu durumu belgelendirmeniz durumunda 6225 kodu açısından tercih yapmanızda tıpkısı dava oluşmaz.

Bilgisayar dersini önlisans okurken aldım amma DGS ile lisans oldum ve lisans düzeyinden KPSS’ye girdim ve lisans okurken bilgisayar dersi almadım. Sertifikaya ihtiyacım var mı?

Sertifikaya ihtiyacınız bulunmamaktadır. Bu şehadetname için hayatınızın temas döneminde bilgisayara ilişmaksat bire bir ders almış olmanız ve bunu belgelendirmeniz yeterlidir.

Üniversiteyi ikinci öğretim namına okudum. Ä°kinci öğretimlerin bilgisayar dersi 6225 sertifikası için geçerli evet mu acaba?

Bilgisayar dersi açısından adayın birinci öğretim ya de ikinci öğretim olması sav değildir. ikisi bile aynıdır. Filhakika kılavuzdaki örgün şartıdahi 201/1 KPSS kılavuzunda kaldırılmıştır.

Açıköğretim Lisesi/Fakültesi mezunuyum. Burada bilgisayar dersi aldık. Bu dersleri geçtik. Bu 6225 için ehliyetli midir?

Kılavuzdaki örgün öğrenim şartı kalkmıştır. Elektronik Beyin İşletmenliği sertifikasını karşılıyorsunuz.

Umum eğitim kurslarında sunulan elektronik beyin işletmenliği sertifikası ile 6225 kodu olan kadrolar seçilebilir mi?

Tamam seçilebilir. Kılavuzda “MEB onaylı” ifadesi saha alıyor. Ahali eğitim kursları da MEB müfredatına göre eğitim vermektedirler.

Elektronik Beyin dersini aldıktan sonradan üniversiteyi bıraktım. Sınava lise düzeyinden girdim. Üniversitede aldığım ibret 6225 kodu için makul mudur?

Bir bilgisayar dersi aldıktan bilahare üniversiteyi ayrılma eden tıpkı öğrenci halihazırda çıkışlı olmadığı halde ilgili dersi almış olduğu için bu kod şartlarını taşımaktadır.

Bilgisayar dersini gördüğüm devir bilgisayarlı herkes yoktu. Karne ile notlarımız muhtemelen oluyordu. Okulda benim aldığım ders sistemde gözükmüyor. Ne yapmalıyım?

Öncelikle karneniz duruyorsa onu kuruma sunabilirsiniz. Ya dahi okulunuz ile görüşün ve ait dersi aldığınızı tamlayan bir belge vermeleri tam tamam.

Bu konuyla ait mevzuat nerede düzlük almaktadır?

Sertifikalar ilişkin konular KPSS Tercih Kılavuzunda düzenlenmiştir. Adayların yeğleme kılavuzlarını tıpkısı posta satır satır okumaları bilgisayar sertifikası ve birçok konu hakkında bilgilenmelerini ve mağdur olmamalarını sağlayacaktır.

Share: