Benzeri fenomen nedeniyle kimine 8.754 TL kimine ise 386 TL ödeniyor

Bugünkü yazımızda ağızların tadını bozan ahiret yolculuğu gerçeği dolayısıyla ölen sigortalılara yapılan değişik ayrımlı ölüm yardımından bahsedeceğiz. Ölen kişilerin hepsi sigortalı olsa birlikte ahiret yolculuğu dolayısıyla yapılan yardımlar ölen kişinin statüsüne göre değişmektedir. Garip amma kâin mevzuata göre bazılarının ölüsü elan bulunmaz. İsterseniz nasıl olduğunu açıklama edelim.

Milletvekillerine yapılan ölüm yardımı

3671 mahdut Türkiye Şişman Millet Meclisi Üyelerinin Karşılık, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanunun Ahiret Yolculuğu Yardımı başlıklı 7 nci maddesinde; ‘Türkiye Balaban Millet Meclisi üyelerinin ölümleri halinde 657 basit Azamet Memurları Kanunu ile katma ve değişikliklerine göre sunu faziletkâr Kerem Memurunun almakta olduğu aylığın (ilişik nişan dahil) oniki maaş tutarı ahiret yolculuğu yardımı namına Türkiye Nazik Budun Meclisi bütçesinden usulü dairesinde ve dolaysız ödenir.

Parlamento üyeliği sona erenler üzere bu müzaheret ahiret yolculuğu tarihi itibariyle bir numara fıkraya göre hesaplanacak miktarın yarısı tutarında gelmek üzere Türkiye Şişman Kavim Meclisi bütçesinden ödenir. Bu özellik gereğince ahiret yolculuğu yardımı yapılanlara sair mevzuat hükümleri ile öngörülen ahiret yolculuğu yardımları yapılmaz. Bu maddenin tatbikinde 657 az Oran Memurları Kanununun 208 inci maddesi hükümleri uygulanır.’ hükmüne düz verilmiştir.

Bu hükme bakarak Milletvekili iken ölüm edenler üzere 9500 * 0,076791 = 729,51 *12 = 8754 TL ölüm yardımı yapılacaktır. Fakat, Mebusluk sona erenlerin ölmesi halinde ise 8754/2 = 4.377 TL dir.

Memurların ölmesi halinde ölüm yardımı

Ahmet Ünlü’nün yazısının devamını fehmetmek üzere tıklayınız.

Share: