Benzeri disiplin cezası alındığında, hangi yapılmalı? Bittabi itiraz edilmeli?

Tıpkı memur, düzen bağı cezası aldığında nereye, nasıl itiraz etmeli?

Düzen Bağı Cezalarına İtiraz Süreci

657 az Fehamet Memurları Kanununda 2011 yılında 6111 az kanun ile başkalık yapılmıştır. Bu değişiklikten evvel söz gelişi Okul Müdürünün verdiği cezaya benzeri kayırıcı makama yani İlçe Milli Eğitim Bilimi Müdürüne itiraz edilebiliyordu.

657 az yasada; 6111 dar kanun ile 2011 yılında yapılan değişiklikten sonra itirazlar Düzen Bağı Kurullarına yapılmaktadır.

Düzen Bağı Kurulları kanunda;

“Sıkı kurulları ve sıkı amirleri:

Özellik 134(Ayrı Ayrı: 2/2/19812381/2 md.)

Sıkı ve sormaca işlerinde kanunlarla sunulan görevleri ayırmak amacıyla Hava merkezinde ayrımsız Yüksek Düzen Bağı Kurulu ile her ilde, kesim esasına göre müteharrik kuruluşlarda toprak merkezinde ve çekicilik merkezinde antrparantez Milli Eğitim müdürlüklerinde birer Disiplin Oturmuş bulunur.(2)

(Ayrı Ayrı: 12/2/19822670/38 md.) Bu kurulların kuruluş, üyelerinin fariza süresi, mülakat ve karar usulü, ne memurin için değişmeyen verebilecekleri ve disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esaslar ile bunların izin ve sorumlulukları kadar hususlar Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”

Şeklinde düzenlenmiştir.

İtiraza ait madde ise;

“İtiraz:

Yön 135(Değişik: 13/2/20116111/113 md.)

Sıkı Düzen amirleri eliyle sunulan uyartı, takbih ve aylıktan kesme cezalarına cebin disiplin kuruluna, basamak ilerlemesinin durdurulması cezasına alın yüksek sıkı düzen kuruluna itiraz edilebilir.

İtirazda müddet, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi ortamında itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.

KAPAT X

İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile değişmeyen ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz bölüm içre kararlarını yüklemek zorundadır.

İtirazın kabulü halinde, sıkı düzen amirleri kararı gözden geçirerek sunulan cezayı hafifletebilir veya ağız ağıza kaldırabilirler.

Düzen Bağı cezalarına alın yönetsel geçerlilik için başvurulabilir.”

Şeklindedir.

Özetle ;

– Uyartı, Kınama ve Aylıktan Kesme cezaları üzere itirazlar Sıkı Düzen Kuruluna

– Rütbe İlerlemesinin Durdurulması cezası üzere ise Yüksek Sıkı Düzen Kuruluna

İtiraz edilmesi gerekir.

İtiraz dilekçesi tutkun zarfta okula(önceki düzen bağı amirine) verilerek nöbet tarafından gitmesi sağlanabileceği kadar disiplin kurullarına birlikte verilebilir..

İtiraz üzere gelen dosyalara sıkı kurulları itirazı kabul ya bile reddederler. Sıkı kurulları bu noktada ayrı benzeri ceza teklifinde bulunamazlar.

Eğer itiraz reddedilirse ilgiliye manifesto edilir. Bu aşamadan bilahare kullanılmamış ayrımsız itiraz merci yoktur. Ancak karar için başvurulabilir.

Eğer itiraz kabul edilirse değişmeyen ve dosya cezayı veren makama gönderilir.

Cezayı veren yamaç “İtirazın kabulü halinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek sunulan cezayı hafifletebilir veya ağız ağıza kaldırabilirler.”

Hükmü gereği belli belirsiz koyulmak amacıyla baştan (bambaşka tıpkı) ukubet verebileceği kadar tek ukubet birlikte vermeyebilir.

Yeniden ukubet vermesi yerinde;

Asıl değinmemiz gereken konulardan birisi da budur. Bey bire bir madun cezayı verdiğinde güç karşı yıpranmamış benzeri muamelat yapı edildiğinden baştan 7 dönme içerisinde itiraz ika hakkı vardır. Bu itiraz elbette ki gene sıkı kuruluna yapılacaktır.

Devlet personel başkanlığının birlikte görüşü bu doğrultudadır.

Fehamet Personel Başkanlığın rey yazısında bu uzanım;

“Yukarıda saha alan hükümler çerçevesinde, disiplin amirlerince verilen cezaya itiraz eden memurun itirazının Sıkı Kurulları ve Yüksek Düzen Bağı Kurulları marifetiyle kabulü halinde düzen bağı amirince cezanın hafifletilerek verilmesi durumunda, ihtar, takbih ve aylıktan kesme cezalarına alın sıkı düzen kuruluna, paye ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı erdemli sıkı düzen kuruluna yeniden itiraz edilebileceği değerlendirilmektedir.”

Şeklinde açıklanmıştır. Tıklayınız.

Bu şekilde itiraz edilmesi ve itirazın yeniden sıkı düzen kurulunca akseptans edilmesi halinde karar ve dosya cezayı veren makama gönderilir ve kumandan yoluyla esasen ait kanun maddesine göre işlem yapılır.

Amirin esasen cezayı bütünüyle tahammül yetkisi vardır.

İtiraz etmeden yargıya gidilebilir mi?

İtiraz etmeden bile cezanın tebliği edildiği tarihten itibaren 60 ahit zarfında idari mahkemelerine sav açılabilir. Yani sevgili fora etmek için itiraz yiyecek değildir.

İtiraz ettiğimiz halde ceza bitmeme ediyorsa (yani itiraz reddedildi ise) sevgili açım süresi itirazın red kararının bildiri edildiği tarihte başlar. Yalnız bu öğün müddet 60 çevrim değil, itiraz süresi düşülerek hesaplanır.

Söz Gelişi ceza manifesto edildi ve biz 7 günce sürenin 5.gününde itiraz ettiysek itirazın reddi halinde açacağımız sevgili amacıyla 60 değil 60-5=55 günümüz artmış demektir.

Maksut BALMUK

Share: